Државна ревизорска институција

Учешће представника ДРИ на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику у Бриселу

07. новембар 2018. година
Учешће представника  ДРИ на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику у Бриселу

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић и виши саветник за европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику за праћење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Србије Европској унији одржаном данас у Бриселу. Председник Пејовић је представио мере и активности које је ДРИ предузела од претходног састанка Пододбора.

Генерални државни ревизор изложио је представницима Европске комисије стање у вези са екстерном ревизијом, нарочито у вези са извршењем ревизија из надлежности ДРИ, подношењем пријава, спровођењем Стратешког плана ДРИ за период 2016-2020. године, као и сарадњом са Народном скупштином.

Теме Пододбора односиле су се на економску ситуацију и изгледе у Републици Србији, побољшање функционисања тржишне економије и јачање конкурентности привреде, интерну финансијску контролу у јавном сектору (ИФКЈ) и екстерну ревизију, и статистику.

Осим председника ДРИ др Пејовића, на састанку су учествовали и представници Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства правде, Министарства привреде, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства рударства и енергетике. Такође, на скупу су били и представници Народне банке Србије, Републичког завода за статистику, Републичког секретаријатаза јавне политике, Комисије за хартије од вредности, Агенције за реституцију, Фискалног савета и Комисије за контролу државне помоћи, као и представници Министарства за европске интеграције и Мисије Републике Србије при Европској унији.

Европска комисија је позитивно оценила напредак екстерне ревизије, а нарочито похвалила активности у вези са организационим променама и са развојем ревизије сврсисходности.

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) је међународни уговор који је ступио на снагу 1. септембра 2013. године чиме је Србија добила статус државе придружене Европској унији. Две најважније обавезе које је Србија преузела потписивањем овог споразума односе се на успостављање зоне слободне трговине и усклађивање законодавства са правом ЕУ. ССП представља правни основ за унапређење сарадње Србије и ЕУ у бројним областима: економска и трговинска политика, статистика, банкарство, осигурање и финансијске услуге, ревизија и финансијска контрола, промоција и заштита инвестиција, индустријска сарадња, мала и средња предузећа, туризам, пољопривреда и агро-индустријски сектор, рибарство, царине, порези, социјална сарадња, образовање и обука, културна сарадња, сарадња у аудиовизуелној области, информатичко друштво, електронске комуникацијске мреже и услуге, информисање и комуникације, транспорт, енергетика, нуклеарна безбедност, животна средина, истраживање и технолошки развој, регионални и локални развој и јавна управа.

Посета делегације ДРИ састанку у Бриселу је организована у оквиру пројекта „Ефикаснији механизми одговорности у области јавних финансија“ који спроводе Државна ревизорска институција, Министарство финансија, Управа за јавне набавке, Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Правосудна академија, Стална конференција градова и општина (СКГО) и Програм Уједињених нација за развој (УНДП). Пројекат финансира Влада Краљевине Шведске.