Државна ревизорска институција

Значај дигитализације за ревизију пословања корисника јавних средстава

01. јун 2019. година
Значај дигитализације за ревизију пословања корисника јавних средстава

Чување, односно архивирање докумената у електронском облику, конверзија аналогних у е-докумената, електронска достава докумената и управљање електронским сертификатима, представљају околности којима се и Државна ревизорска институција, односно поступак ревизије, морају прилагодити, рекао је председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.

Др Пејовић је током 50. симпозијума Савеза рачуновођа и ревизора Србије, који је под називом „Финансијско пословање и извештавање у функцији дигиталне економије и одрживог развоја“ одржан на Златибору од 30. маја до 1. јуна, нагласио да ће ДРИ, у оквиру будуће Стратегији развоја еУправе за период 2019. до 2022. године, добити и бројне потенцијалне теме, како за ревизију правилности, тако и за ревизију сврсисходности.

Неке од тема о којима већ можемо размишљати су електронско чување докумената, шеме аутентикације, квалификовани електронски потпис у клауду, истакао је др Пејовић.

Говорећи о значају дигитализације за ревизију пословања корисника јавних средстава, др Пејовић је нагласио да је ревизија информационих технологија постала једна од централних тема ревизија које спроводе врховне ревизорске институције широм света.

ИТ ревизије прожимају ревизије финансијских извештаја, правилности пословања, сврсисходности пословања, специјализоване ревизије и форензичке ревизије и ревизије информационих система развојних пројеката, рекао је др Пејовић.

Осим о утицају дигитализације на рачуноводство, ревизију и опорезивање привреде, јавних предузећа и корисника буџетских средстава на скупу је било речи и о примени међународног регулаторног оквира као императива упоредивости финансијских извештаја, инвестиција и одрживог развоја, као и о финансијском извештавању у функцији пословања и управљања ризицима.