Државна ревизорска институција

Семинар: Примена ИССАИ 300 – Фундаментална начела ревизије сврсисходности – искуства и најбоље праксе

07. април 2017. година
Семинар: Примена ИССАИ 300 – Фундаментална начела ревизије сврсисходности – искуства и најбоље праксе

Делегација Државне ревизорске институције присуствовала је семинару под називом “Примена ИССАИ 300 – Фундаментална начела ревизије сврсисходности – искуства и најбоље праксе“, одржаног 5. и 6 априла 2017. године у Братислави, Словачка Република. Делегацију Институције чинили су председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић,врховни државни ревизор Светлана Тома Анокић и врховни државни ревизор Ивица Гавриловић.

Циљ овог семинара била је размена искуства и праксе у примени стандарда за ревизију сврсисходности, представљене кроз три теме:

  • Побољшање ревизије сврсисходности у ВРИ користећи Смернице за ревизију сврсисходности (ИССАИ 300, 3000-3999) - презентације Тонија Англерида и Норберта Вајнрихтера;
  • Примена смерница које подржавају ревизију сврсисходности - презентације Хеге Ларсен, Елизе Фидјестол и Марије Лиме;
  • Који стандарди обликују наш рад - презентација Лубице Газдове, Штефана Кабатека и Норберта Вајнрихтера.

    У другом делу семинара, делегација ДРИ имала је прилику да кроз рад у групи, активно учествује у разматрању јавних набавки и примени одређених стандарда ревизије сврсисходности у могућим ситуацијама. Другог дана семинара, настављен је рад у групама и том приликом наша делегација је активно учествовала у претходно осмишљеним студијама случаја, које се тичу односа ревизора и вишег руководства. Чланови наше делегације су на лицу места потврдили поштовање стандарда у спровођењу ревизија сврсисходности у Републици Србији.