Државна ревизорска институција

Семинар о ревизији општина "Иновативна анализа у ревизији општина - утицај благовремене ревизије"

21. септембар 2016. година
 Семинар о ревизији општина "Иновативна анализа у ревизији општина - утицај благовремене ревизије"

У организацији Националне канцеларије за ревизију Литваније, у Виљнусује од 20. до 21. септембра одржан семинар о ревизији општина, на ком је учешће узела и делегација Државне ревизорске институције Републике Србије.

На семинару су се представници врховних ревизорских институција из 24 земље чланице ЕУРОСАИокупили окотеме „Иновативна анализа у ревизији општина – утицај благовремене ревизије“.

Циљ семинара био је успостављање платформе за размену најбољих пракси у коришћењу најефективнијих ревизијских метода и иновативних алата за прикупљање и анализу података, а представници врховних ревизорских институција имали су прилике да кроз радионице и дискусије размене искуства у вези са овом темом. Разматрани су финансијски ризици рентабилног управљања ресурсима у општинама, нови приступ стратешкој анализи локалног сектора, анализа представљања отворених података о јавним финансијама, као и друге теме.Један део семинара био је посвећен анализирању финансијског пословања општинских предузећа у оквиру ревизије општина.

Национална канцеларија за ревизију Републике Литваније и Врховна ревизорска институција Мађарске у оквиру активности Радне групе 1 ЕУРОСАИ организовале су овај семинар у циљу остваривањациља 19 из Плана рада ове Радне групе, који подразумева реализацију пројеката "Промовисање иновација у оквиру ЕУРОСАИ заједнице".

Врховна ревизорска институција Литваније организује међународне састанке и семинаре о ревизији општина од 2013. године. Јуна ове године, на састанку Управног одбора ЕУРОСАИ, усвојена је иницијатива ВРИ Литваније да се установи посебна ЕУРОСАИ Радна група за ревизију општина која би требало да званично започне са активностима у 2017. години. Државна ревизорска институција Републике Србије добила је званичан позив да се придружи овој ЕУРОСАИ Радној групи. Размена искустава и добре праксе омогућиће утврђивање приоритетних области од значаја за јавност и за остварење резултата, што ће помоћи у унапређењу управљања јавним средствима и обезбеђивању одговарајућег учинка општина.