Државна ревизорска институција

Деманти ДРИ поводом вести о ревизији РТС-а

21. јануар 2019. година
Деманти ДРИ поводом вести о ревизији РТС-а

Државна ревизорска институција (ДРИ) демантује информацију коју су објавили медији да ће „На позив Управног одбора РТС-а Државна ревизорска комисија контролисати јавне набавке, зараде и хонораре у тој медијској кући …“.

Приликом доношења Програма ревизије ДРИ за 2019. годину, на 16. седници Савета одржаној 26. децембра 2018. године, о чему је ДРИ издала саопштење за јавност, Савет ДРИ је донео одлуку о субјектима ревизије за 2019. годину на основу одређених, јасно дефинисаних критеријума који су део методологије ревизије. У току сваке године ДРИ прими много захтева од физичких лица, правних лица, удружења, државних органа и других, за спровођење ревизије, па је могуће да се некада подудари захтев са одлуком о субјекту ревизије. То не даје за право никоме да тврди да је на његов захтев одлучено о ревизији.

Одлука да РТС буде субјект ревизије у 2019. годину представља део усвојеног Програма ревизије за 2019. годину, а није резултат дописа који је Управни одбор РТС-а упутио ДРИ у којем је тражено да се спроведе контрола пословања јавног медијског сервиса.

ДРИ самостално одлучује о субјектима ревизије, предмету, обиму и врсти ревизије, времену почетка и трајања ревизије, односно ДРИ самостално планира, спроводи и извештава о извршеној ревизији, према Уставу Републике Србије и Закону о Државној ревизорској институцији.

Такође, ДРИ демантује информацију да је „генерални државни ревизор, др Душко Пејовић донео одлуку да Државна ревизорска комисија од 14. јануара до 15. новембра 2019. године спроведе ревизију правилности пословања РТС-а током 2018. године“. Државна ревизорска институција спровешће ревизију правилности пословања РТС–а у наведеном периоду за 2018. годину на основу одлуке Савета, као највишег органа ДРИ, а Закључак о спровођењу ревизије потписао је генерални државни ревизор у складу са законским овлашћењима.