Државна ревизорска институција

Деманти ДРИ поводом текста који је објавио „Глас Подриња“ у Шапцу

14. мај 2019. година
Деманти ДРИ поводом текста који је објавио „Глас Подриња“ у Шапцу
Државна ревизорска институција (ДРИ) демантује део текста да је „уназад неколико година јавност у Србији остала ускраћена за ревизију рада Владе Србије“ и да „тај извештај никада није достављен јавности на увид, нити се о њему говорило у јавности“, a који је у чланку под насловом „Неправилно потрошено 217 милијарди“објавио „Глас Подриња“ у Шапцу.

Почев од 2009. година па до данас, Државна ревизорска институција је сваке године спроводила ревизију Завршног рачуна буџета Републике Србије, тако да је на сајту Институције објављено 10 извештаја о ревизији који се односе на завршне рачуне буџета Републике Србије. Штавише, према Закону о Државној ревизорској институцији, Програм ревизије обавезно сваке године обухвата буџет Републике Србије.

Такође, ДРИ демантује наводе да је „градоначелник Шапца Небојша Зеленовић једини од свих градоначелника и председника општина у Србији кривично одговарао“. ДРИ је до сада поднела 260 кривичних пријава, а међу њима се налазе кривичне пријаве поднете против градоначелника и председника општина широм Србије.

У тексту је наведено и да је „ДРИ установила у свом извештају да буџет Града Шапца није оштећен“, што ДРИ, такође, демантује. Наиме, Државна ревизорска институција не утврђује штету, већ се, у складу са Законом о Државној ревизорској институцији, бави испитивањем докумената, исправа, извештаја и других информација, ради прикупљања довољног, адекватног и поузданог доказа за изражавање мишљења да ли финансијски извештаји субјекта ревизије истинито и објективно приказују његово финансијско стање, резултате пословања и новчане токове, у складу са прихваћеним рачуноводственим начелима и стандардима; усклађеност пословања са важећим прописима, као и то да ли су средства од стране субјекта ревизије употребљена у складу са начелима економичности, ефикасности и ефективности, као и у складу са планираним циљевима.