Државна ревизорска институција

Одржана прва регионална радионица на тему „Процес планирања ревизије финансијских извештаја“

06. октобар 2017. година
Одржана прва регионална радионица на тему „Процес планирања ревизије финансијских извештаја“

У оквиру Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за приступање ЕУ и Европског ревизорског суда,ауз подршку врховне ревизорске институције Шведске, у Сарајеву је, од 3. до 5. октобра 2017. године, одржана прва регионална радионица на тему „Процес планирања ревизије финансијских извештаја“ на којој је учешће узела и делегација Државне ревизорске институције.


Испред Државне ревизорске институције на радионици су учестовали врховни државни ревизори Радулка Урошевић и Гордана Нахајовски, као и Љиљана Димитријевић, овлашћени државни ревизор.


Прва регионална радионица била је посвећена фази планирања ревизије финансијских извештаја и следећим темама: разумевању субјекта ревизије, оцени ризика и утврђивању материјалности.


Врховни државни ревизор Сектора за организацију обавезног социјалног осигурања, Радулка Урошевић, говорила је о ревизији јавних средстава у Републици Србији и методолошким правилама и смерницама за ревизију финансијских извештаја и правилности пословања.


Врховни државни ревизор Сектора за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава, Гордана Нахајовски, говорила је о важности познавања субјекта ревизије и његовог пословања у поступку спровођења ревизије.


Љиљана Димитријевић, овлашћени државни ревизор, присутнима је говорила о оцени ризика и одговорима ревизора на оцењене ризике.


Национална канцеларија за ревизију Шведске пружила је експертску подршку учесницима радионице, представљајућипримену Међународних стандарда врховних ревизорских институција (ИССАИ) у процесу планирања ревизије финансијских извештаја.


На састанку официра за везу, одржаном у Риги 2016. године, усвојен је предлог да се План рада Мреже врховних ревизорских институција државакандидата и потенцијалних кандидата за приступање ЕУ и Европског ревизорског суда, допунисеријомрадионица о ревизији финансијских извештаја. Након ове радионице, планира се организовање још две радионице на тему спровођења ревизије финансијских извештаја и извештавања о ревизијама финансијских извештаја.


Учешће представника ДРИ омогућено је уз подршку пројекта„Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“, који спроводе Државна ревизорска институција и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а који је финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).