Државна ревизорска институција

Одржана обука о етици и интегритету за део запослених у ДРИ

11. март 2020. година
Одржана обука о етици и интегритету за део запослених у ДРИ

Професионална етика и етички кодекс, етичке дилеме и одговорност биле су неке од тема током обуке о етици и интегритету која је 9. и 10. марта организована за део запослених у Државној ревизорској институцији.

Циљ два једнодневна тренинга био је да учесници стекну вештине за препознавање и решавање етичких дилема, примену етичког кодекса и професионалне етике, као и да препознају сукоб интереса и осталих ризичних ситуација за настанак корупције.

Обука је организована је у оквиру пројекта „Унапређење финансијске одговорности институција Републике Србије кроз екстерну ревизију“ у оквиру Фонда за добру управу (GGF) кроз који Влада Велике Британије пружа реформску подршку Републици Србији.

Државна ревизорска институција је 2009. године усвојила Етички кодекс за државне ревизоре и друге запослене у Институцији. Овим интерним актом Институције ближе су уређена етичка начела, општеприхваћена правила понашања и професионални стандарди којих су дужни да се придржавају функционери, државни ревизори и други запослени у Државној ревизорској институцији.