Државна ревизорска институција

Одржана обука за модераторе за алат ИнтоСАИНТ – самопроцена интегритета у врховним ревизорским институцијама

22. јул 2019. година
Одржана обука за модераторе за алат ИнтоСАИНТ – самопроцена интегритета у врховним ревизорским институцијама

Представници Државне ревизорске институције учествовали су у обуци за модераторе у вези са спровођењем ИнтоСАИНТ – алата Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) за самопроцену интегритета врховне ревизорске институције (ВРИ). Обука је организована у оквиру пројекта Радне групе за ревизију и етику Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), а одржана је у Београду од 15. до 19. јула 2019. године.

ВРИ користе алат ИнтоСАИНТ како би анализирале своје ризике по интегритет и да би процениле ниво зрелости својих система за управљање интегритетом. Циљ алата ИнтоСАИНТ је да пружи руководству конкретне информације о тренутном стању интегритета у ВРИ. Такође, руководство ВРИ може да користи овај инструмент у очувању поверења, вредности и етике. Алат ИнтоСАИНТ је важан и за спровођење ИССАИ 30 – Етичког кодекса ИНТОСАИ.

Након обуке, ВРИ учеснице су у обавези да спроведу свеобухватну самопроцену алата ИнтоСАИНТ, уз инструкције обучених модератора.

Испред Државне ревизорске институције у обуци за модераторе су учествовали државни ревизори Јована Аризановић и Марко Стругаревић, начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу Ива Василић Миљић и саветник у ревизији Милена Лековић. Обуку су одржале Марион Јансон из ВРИ Холандије и Наташа Михајлова из ВРИ Северне Македоније. Поред представника Државне ревизорске институције, обуку за модераторе похађали су и представници ВРИ Албаније, ВРИ Летоније, ВРИ Норвешке, ВРИ Турске и ВРИ Финске.

ИнтоСАИНТ као алат за самопроцену управљања интегритетом је израдила и имплементирала ВРИ Холандије. Алат служи за анализу ризика и отпорности ВРИ на могућност настанка кршења начела интегритета и подизање свести о интегритету унутар ВРИ. ИнтоСАИНТ обухвата оквир контроле интегритета и покрива примену релеватних међународних стандарда ВРИ у вези са интегритетом и етичким начелима.

Од 2011. године, обучено је више од 243 модератора у 68 земаља широм света и одржано више од 33 радионице у 24 земаље.

Одржавање обуке подржао је пројекат “Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама” који заједнички спроводе Државна ревизорска институција и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Владе Швајцарске.