Државна ревизорска институција

Изабран Савет Државне ревизорске институције за период 2018-2023. године

19. април 2018. година
Изабран Савет Државне ревизорске институције за период 2018-2023. године

Др Душко Пејовић, досадашњи врховни државни ревизор Сектора за ревизију буџета локалних власти Државне ревизорске институције изабран је данас у Народној скупштини по на функцију председника Савета Државне ревизорске институције. За потпредседницу Савета реизабрана је Др Бојана Митровић, која је и до сада обављала ту функцију. Чланови Савета Државне ревизорске институције биће Љиљана Димитријевић, досадашњи овлашћени државни ревизор, Невенка Бојанић, досадашњи виши саветник – радно место за подршку ревизији и Маријана Симовић, досадашњи виши саветник у Државној ревизорској институцији.

Народни посланици, већином гласова, изабрали су председника, потпредседницу и чланове Савета Државне ревизорске институције на предлог Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине.
По Закону о Државној ревизорској институцији мандат члановима Савета траје пет година, а ту функцију могу обављати највише два пута.