Државна ревизорска институција

Одржана шеста радионица Другог пројекта паралелне ревизије сврсисходности

10. јун 2017. година
Одржана шеста радионица Другог пројекта паралелне ревизије сврсисходности

У периоду од 5. до 9. јуна 2017. године Државна ревизорска институција Репубике Србије била је домаћин шесте радионице посвећене реализацији Другог регионалног пројекта паралелне ревизије сврсисходности која се спроводи на тему из области јавних набавки.

Делегацију Државне ревизорске институције чинили су председник ДРИ и генерални државни ревизор Радослав Сретеновић, врховни државни ревизор Сектора за ревизију сврсисходности пословања Светлана Тома Анокић, као и виши саветници у ревизији Нада Тошић и Горан Мандић.

Прва два дана радионице била су посвећена процесу управљања ревизијом сврсисходности и контроли квалитета, уз присуство генералних државних ревизора и оперативног руководстваучесника пројекта.

Током преостала три дана, учесници радионице разматрали су прву верзију нацрта извештаја. Кроз дискусију и међусобни дијалог, представници тимова из свих ВРИ разговарали су о проблемима уоченим у првој верзији нацрта, уз координацију експерата ВРИ Шведске и Европског ревизорског суда.

Поред ВРИ Републике Србије, у другом пројекту учествује још шест ВРИиз региона, које су кандидати и потенцијални кандидати за чланство у Европској унији.

Радионица је одржана уз подршку пројекта “Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама” који спроводе Државна ревизорска институција и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), а који финансира Влада Краљевине Шведске.