Државна ревизорска институција

Деманти Државне ревизорске институције на текст Нове економије под насловом „ГИМ потенцијално оштетио Наменску из Трстеника за 1,6 милиона долара“

21. јануар 2020. година
Деманти Државне ревизорске институције на текст Нове економије под насловом „ГИМ потенцијално оштетио Наменску из Трстеника за 1,6 милиона долара“

Државна ревизорске институција демантује делове текста које је објавио медиј Нова економија https://novaekonomija.rs/ 17.1.2020. године у 6,16 часова, а у вези са Извештајем о ревизији финансијских извештаја Привредног друштва за производњу наменских производа „ППТ-Наменска“ а.д., Трстеник, за 2018. годину. У поменутом тексту под насловом: „ГИМ потенцијално оштетио Наменску из Трстеника за 1,6 милиона долара“, Нова економија се позива на текст извештаја Државне ревизорске институције и изводи погрешне закључке који нису изречени у ревизорском извештају.

У тексту извештаја Државне ревизорске институције нигде не стоји следећа тврдња: „Компанија ГИМ потенцијално је оштетила произвођача оружја ППТ Наменска из Трстеника за 1,6 милиона долара јер је продавала оружје у иностранству по цени већој од уговорене, а разлику, супротно закону, није исплатила Наменској, следи из извештаја Државне ревизорске институције“.

Ово је слободно и нетачно тумачење аутора објављеног текста.

У тексту извештаја Државне ревизорске институције нигде не стоји следећа тврдња: „У извештају о ревизији пословања Наменске, објављеном на сајту ДРИ 31. децембра 2019., утврђено је да је компанија ГИМ продавала оружје ове трстеничке фирме по ценама већим од цена из комисионог уговора, а ту разлику у приходу није исплатила произвођачу“.

Такође, није тачан навод да смо у ревизорском извештају навели да је ГИМ требао да разлику у приходу исплати произвођачу. Тачно је да смо у извештају на основу утврђених чињеница дали препоруку да комисионари треба комитенту да доставе обрачуне комисионе продаје, са припадајућом документацијом у вези са реализацијом комисионог посла, у којима ће се утврдити међусобна потраживања и обавезе, по обављеном комисионом послу.

То значи да је ГИМ, као један од комисионара, био обавезан да достави обрачун комисионе продаје са потребном документацијом, у коме су исказане међусобне обавезе и потраживања, што је и учињено. Предузеће је наведени обрачун комисионе продаје потврдило. Будући да није утврђена разлика у међусобним обавезама и потраживањима, то се у ревизорском извештају и не наводи да је било потребно разлику у приходу исплатити произвођачу.

Уверени смо да се нетачним навођењем и погрешним тумачењем извештаја Државне ревизорске институције, доводе читаоци у заблуду и наноси штета угледу Државне ревизорске институције.