Државна ревизорска институција

Размена искуства у ИТ подршци у поступку ревизије

15. новембар 2018. година
Размена искуства у ИТ подршци у поступку ревизије

Државни ревизор за ИТ подршку уревизији Дејан Стојиљковић и виши саветник у ревизији Жељко Мотић учествовали су на радионици „ИТ подршка у поступку ревизије и ревизијски софтвер“ одржаној у Тирани 14. и 15. новембра 2018. године.

На скупу су разматране теме које се односе на ИТ подршку у процесу ревизије коришћењем ИДЕА софтвера, анализу података за методе и технике ревизије, као и коришћење генерализованог ревизијског софтвера (ГАС).

Искуства у области ИТ подршке у поступку ревизије на овом скупу разменили су представници врховних ревизорских институције Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Македоније, Републике Србије, Турске и Црне Горе.

Радионица је организована у складу са Планом рада Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за приступање ЕУ и Европског ревизорског суда за период 2018-2020. године.

Посета делегације ДРИ радионици у Тирани је организована у оквиру пројекта „Ефикаснији механизми одговорности у области јавних финансија“ који спроводе Државна ревизорска институција, Министарство финансија, Управа за јавне набавке, Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Правосудна академија, Стална конференција градова и општина (СКГО) и Програм Уједињених нација за развој (УНДП). Пројекат финансира Влада Краљевине Шведске.