Државна ревизорска институција

Одржане напредне обуке о методологијама ревизије сврсисходности пословања

30. јануар 2020. година
Одржане напредне обуке о методологијама ревизије сврсисходности пословања

Стручњаци врховне ревизорске институције Сједињених Америчких Држава – Канцеларије за одговорну власт (ГАО), Лори Екстранд и Стивен Колдвело држали су од 21. до 23. јануара и од 28. до 30. јануара 2020. године напредне обуке о методологијама ревизије сврсисходности пословања за део запослених у Државној ревизорској институцији. Обуке су одржане у оквиру подршке Пројекта за одговорну власт (ГАИ) који Државна ревизорска институција реализује у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД), у циљу јачања капацитета Институције.

Циљ обука је подршка ревизорима у примени методологија ревизије сврсисходности пословања које одговарају циљевима ревизије, коришћењем водича чији су аутори стручњаци ГАО, а које је ДРИ уградила у Приручник за методологију ревизије сврсисходности пословања.

Учесници тренинга су, путем групних и појединачних вежби, разматрали технике узорковања, студије случаја, конципирање упитника, употребу најбољих пракси као критеријума за ревизију сврсисходности, анализу садржаја, поузданост података, логичко моделирање и развој пројектних планова.