Државна ревизорска институција

Одржана напредна обука за ревизију сврсисходности пословања

25. септембар 2018. година
Одржана напредна обука за ревизију сврсисходности пословања

У оквиру Пројекта „Иницијатива за одговорну власт“ који Државна ревизорска институција спроводи у сарадњи са УСАИД-ом, запослени Институције присуствовали су напредној обуци оревизији сврсисходности пословања одржаној 25. септембра 2018. године.

Током једнодневне обуке, представљена је веза стратешког планирања и планирања програма ревизије сврсисходности пословања на годишњем нивоу, затим, дефинисање циљева и индикатора за ову врсту ревизије, као ипредности ревизије сврсисходности. Обуку су одржали Стивен Колдвел, амерички консултант са дугогодишњим искуством у Канцеларији за одговорну власт Сједињених Америчких Држава и Џеклин Вилијамс Бриџерс, директорка пројекта „Иницијатива за одговорну власт“ која такође поседује вишегодишње искуство у Канцеларији за одговорну власт Сједињених Америчких Држава,

Такође, на обуци је било речи и о планирању ревизије сврсисходности пословања, доказима и методама прикупљања доказа, елементима налаза у овој врсти ревизије, уверавању у квалитет, развијању порука и писању извештаја, као и о стратешкој комуникацији са заинтересованим странама.

Општи циљ пројекта „Иницијатива за одговорну власт“ односи се на јачање капацитета и повезаности кључних заинтересованих страна у Републици Србији за повећање одговорности власти на националном и локалном нивоу. Главни корисници овог пројекта, који ће трајати од фебруара 2018. до фебруара 2022. године, су Државна ревизорска институција, Агенција за борбу против корупције, локалне власти и организације цивилног друштва.