Државна ревизорска институција

Годишњи састанак Контакт комитета председника ВРИ земаља чланица ЕУ

21. октобар 2016. година
Годишњи састанак Контакт комитета председника ВРИ земаља чланица ЕУ

У организацији Државне ревизорске институције Републике Словачке, у Братислави је од 20. до 21. октобра одржан годишњи састанак Контакт комитета председника врховних ревизорских институција земаља чланица Европске уније и Европског ревизорског суда.

Годишњем састанку, у својству посматрача, присуствовала је и делегација Државне ревизорске институције коју су чинили потпредседница Институције Бојана Митровић и шеф Канцеларије председника Институције и службеник за везу Институције са Контакт комитетом и Мрежом ВРИ држава кандидата и потенцијалних кандидата и Европског ревизорског суда, Ива Василић.


Главна тема семинара односила се на енергетске политике и климатские промене Европске уније. Питања енергије и климатских промена представљају кључне стратешке изазове за Европску унију и њене државе чланице. Имајући у виду чињеницу да су земље чланице дужне да примењују енергетску и климатску политику Европске уније, врховне ревизорске институције могу имати кључну улогу у овом процесу. Одређен број врховних ревизорских институција земаља чланица Европске уније је спроводио и остварио резултате у ревизијама на тему енергетске ефикасности и очувања животне средине. У вези са тим, на састанку Контакт комитета истакнут је значај сарадње врховних ревизорских институција са ИНТОСАИ и ЕУРОСАИ радним групама за ревизију животне средине.


Састанак је учеснике окупио и око теме ревизија које врховне ревизорске институције земаља чланица Европске уније спроводе у вези са значајним питањима Европске уније. Током састанка, делегација Државне ревизорске институције Републике Србије представила је Извештај о активностима Мреже врховних ревизорских институција земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ и Европског ревизорског суда.


Поред представника врховних ревизорских институција земаља чланица Европске уније, на састанке Контакт комитета позивају се и представници ВРИ држава кандидата за приступање ЕУ Албаније, Македоније, Исланда, Црне Горе, Србије и Турске, као и представници ИДИ, ЕУРОСАИ, ИНТОСАИ и СИГМА-е, у својству посматрача.