Државна ревизорска институција

Шведска подржава одговорно управљање јавним финансијама у Србији

16. октобар 2020. година
Шведска подржава одговорно управљање јавним финансијама у Србији

Успостављање система за аутоматизацију поступка ревизије - АМС софтвера, који ће Државна ревизорска институција тестирати до краја године, представља значајан корак у развоју ДРИ и главну активност пројекта „Платформа за одговорно управљање у јавним финансијама“ који ДРИ спроводи у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Шведска агенција за међународни развој (СИДА), рекао је председник ДРИ и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.

На састанку Управног одбора поменутог УНДП пројекта др Пејовић је нагласио да је дигитализација поступка ревизије нарочито важна током пандемије Ковид-19, јер ће овакав систем омогућити несметано спровођење ревизија, у безбедном окружењу и уз потпун приступ информацијама.

Осим АМС софтвера, планирамо да уз подршку пројекта и функционално и визуелно унапредимо вебсајт ДРИ, како бисмо заинтересованим странама што боље представили резултате спровођења ревизија, истакао је др Пејовић. Како је навео, Државној ревизорској институцији потребна је и подршка у спровођењу обука за запослене у области унапређења ревизија у складу са стандардима Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ), нових врста ревизија и унапређењу пословних процеса у Институцији.

Уверен сам да ћемо, у сарадњи са осталим партнерима на пројекту, постићи заједнички циљ, а то је да трошење јавних средстава, на свим нивоима власти, буде у складу са законима и прописима, поручио је др Пејовић.

Шеф развојне сарадње Шведске агенције за међународну развој (СИДА) Ола Андерсон, у име донатора, представио је досадашњи рад СИДА-е у сектору јавних финансија. Он је нагласио да је задовољан напретком у многим областима и додао да је борба против корупције пресудна за процес интеграције Републике Србије у ЕУ. По његовим речима, потребно је повећање видљивости пројеката у јавности као представљање подршке ЕУ у Србији.

Стална представница УНДП у Србији Франсин Пикап је нагласила да је УНДП пројекат повезао све заинтересоване стране у области јавних финансија и истакла да УНДП одржава висок ниво дугогодишњих партнерстава са свим учесницима попут јединица локалних самоуправа, организација цивилног друштва, медија.

Нова платформа се развија у оквиру двогодишњег пројекта вредног три милиона долара који финансира Краљевина Шведска, а који спроводи УНДП са партнерским институцијама.Поред ДРИ, партнери на пројекту су Министарство финансија, Управа за јавне набавке, Пореска управе и Стална конференције градова и општина.

Државна ревизорска институција сарађује са УНДП од 2010. године у области унапређења јавних финансија у Републици Србији. У оквиру претходних иницијатива са УНДП, ДРИ је подигла своје капацитете кроз стручне обуке запослених, сертификацију државних ревизора, примену међународних стандарда ревизије, учешће на међународним скуповима посвећеним стандардима ревизије, учешће у радним групама ЕУРОСАИ/ИНТОСАИ, као и изради вебсајта Институције.