Државна ревизорска институција

Одржана радионица о јавним набавкама

27. новембар 2018. година
Одржана радионица о јавним набавкама

Примена Закона о јавним набавкама и подзаконских аката и најчешћи облици неправилности у јавним набавкама биле су неке од тема радионице одржане у Шапцу у организацији Мисије ОЕБС.

Скупу су присуствовали представници Државне ревизорске институције, Министарства финансија – Одељења за буџетску инспекцију, Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Учесници састанка разматрали су и могућности за побољшање комуникације и координације међу овим државним органима у области јавних набавки.