Државна ревизорска институција

Данимир Вулиновић и Снежана Трњаковић именовани за врховне државне ревизоре

08. јануар 2019. година
Данимир Вулиновић и Снежана Трњаковић именовани за врховне државне ревизоре

Савет Државне ревизорске институције именовао је Данимира Вулиновића и Снежану Трњаковић за врховне државне ревизоре у Првом, односно Трећем сектору. Полагањем заклетве пред члановима Савета, Вулиновић и Трњаковић су преузели дужност врховног државног ревизора.

Новоименовани врховни државни ревизори поседују ревизорско звање – овлашћени државни ревизор. Данимир Вулиновић је запослен у Државној ревизорској институцији од 2010. године, а Снежана Трњаковић од 2011. године.

По Закону о Државној ревизорској институцији, врховног државног ревизора, на предлог председника Институције, именује и разрешава Савет, на период од шест година, са могућношћу реизбора.