Државна ревизорска институција

Одржана радионица о ревизији финансијских извештаја

01. октобар 2018. година
Одржана радионица о ревизији финансијских извештаја

Делегација Државне ревизорске институције, коју су чинили чланови Савета Институције Љиљана Димитријевић и Маријана Симовић, затим врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти Стојанка Миловановић и виши саветник Жељко Мотић учествовали су на другој радионици посвећеној ревизији финансијских извештаја одржаној у Бечићима, у Црној Гори у периоду од 25-28. септембра 2018. године.

Учесници скупа, представници врховних ревизорских институција (ВРИ) Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније, Србије, Турске и Црне Горе, разменили су знања и искуства кроз практичну примену својих методологија у области вредновања интерних контрола, оцене ризика и узорковања.

Радионицу је организовала Државна ревизорска институција Црне Горе, уз експертску подршку Националне канцеларије за ревизију Шведске, у оквиру сарадње Мреже ВРИ држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланстов у ЕУ и Европског ревизорског суда.