Државна ревизорска институција

Одржана радионица о комуникацији ДРИ са заинтересованим странама

22. новембар 2018. година
Одржана радионица о комуникацији ДРИ са заинтересованим странама

Део запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) присуствовао је дводневној радионици посвећеној ефикасној и ефективној комуникацији са различитим циљним групама и заинтересованим странама одржаној 21. и 22. новембра у Ечкој.

На почетку скупа председник ДРИ и генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио је начин на који ДРИ комуницира са циљним групама и заинтересованим странама.

Представник Канцеларије за ревизију Велике Британије и консултант пројекта „Унапређење финансијске одговорности институција у Србији кроз екстерну ревизију“, Дејвид Голдсворди, представио је искустава у вези са порукама које Канцеларија за ревизију Велике Британије шаље када је реч о налазима ревизије сврсисходности. Он је говорио и о партнерству врховних ревизорских институција са организацијама цивилног друштва.

О кључним изазовима у комуникацији са различитим циљним групама и заинтересованим странама, као и препорукама за унапређење на основу студија случаја, говорио је консултант пројекта Срђан Сталетовић.

Милан Јовановић из PwC Србија говорио је о начину на који се поруке могу визуелно представити и представио неке примере визуализације података.

Радионица је организована у оквиру пројекта „Унапређење финансијске одговорности институција у Србији кроз екстерну ревизију“, који финансира Фонд за добру управу Велике Британије. Пројекат предвиђа подршку ДРИ у оцени ефеката ревизија сврсисходности спроведених у претходном периоду, уз припрему методологије и приручника за праћење ефеката и обуку запослених за њихово коришћење. Подршка ће бити пружена и у припреми студије случаја за визуализацију података, као и у припреми и представљању надлежном скупштинском одбору одабраног извештаја о ревизији сврсисходности, ради ефективног представљања кључних порука.