Државна ревизорска институција

Чланови Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције посетили Институцију

11. март 2015. година
Чланови Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције посетили Институцију

Чланови новоформираног Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције Народне скупштине први пут су јуче посетили Државну ревизорску институцију и договорили конкретнију сарадњу ради ефикасније контроле трошења јавних средстава. На састанку чланова Савета, врховних државних ревизора и чланова Пододбора је договорено да Институција и Пододбор, заједничким снагама, успоставе систем за праћења спровођења активности на основу препорука Државне ревизорске институције и Народне скупштине, у циљу унапређења финансијског система и система одговорности у Републици Србији. Такође, договорено је да Државна ревизорска институција организује радионице за чланове Пододбора у вези са „читањем извештаја о ревизији“.

Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције је нагласио да је ефикасност рада Институције зависи и од подршке Народне скупштине.

Државна ревизорска институција је спремна да помогне и Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и недавно формираном Пододбору у разумевању важности налаза ревизије и изналажењу одговарајућих корективних механизама, без угрожавања своје независности, рекао је Сретеновић.

Владимир Маринковић, председник Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције је истакао да се препоруке које Државна ревизорска институција даје субјектима ревизије озбиљно схватају. Он је додао да је рад Државне ревизорске институције важан због система, владавине права, као и самог положаја Институције.

Потребно је да се Институција оријентише на најзначајније проблеме у држави, а Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције ће вам бити партнер у будућем раду, поручио је Маринковић.

Врховни државни ревизори упознали су чланове Пододбора, на основу извештаја о ревизији, о системским проблемима како би их чланови Пододбора размотрили у наредном периоду и предузели одговарајуће мере.

Чланови Пододбора су обишли део просторија Државне ревизорске институције и сагледали услове у којима раде ревизори.