Државна ревизорска институција

Преглед субјеката ревизије у 2014. години

29. октобар 2014. година

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2014. годину, завршила је ревизије и у току је израда нацрта, предлога и коначних извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, и то код следећих субјеката ревизије:

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова


 • Завршни рачун буџета Републике Србије за 2013. годину
 • Министарство финансија
 • Министарство привреде
 • Министарство саобраћаја
 • Министарство грађевинарства и урбанизма
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Управа за пољопривредно земљиште
 • Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
 • Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања
 • Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
 • Канцеларија за Косово и Метохију
 • Републички завод за статистику
 • Комесаријат за избеглице и миграције
 • Републички хидрометеоролошки завод
 • Повереник за заштиту равноправности
 • Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
 • Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
 • Центар за социјални рад у Београду


Сектор за ревизију буџета локалних власти


 • Oпштина Алексинац
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу и урбанизам
 • - Предшколска установа „Лане“
 • - Центар за културу и уметност
 • - Јавна библиотека
 • - Завичајни музеј
 • Општина Бачка Паланка
 • - Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „Младост“
 • Општина Бор
 • - Предшколска установа „Бамби“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • Општина Велико Градиште
 • - Предшколска установа „Мајски цвет“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • Општина Власотинце
 • - Јавно предузеће Дирекција за урбанизам и изградњу
 • - Предшколска установа „Милка Диманић“
 • Општина Врбас
 • - Центар за физичку културу „Драго Јововић“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „Бошко Буха“
 • Општина Горњи Милановац
 • - Јавно предузеће за путеве
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • Општина Житорађа
 • - Дирекција за водоснабдевање, грађевинско и путно земљиште, комуналну делатност и урбанизам
 • - Предшколска установа „Прва радост“
 • Општина Ковин
 • - Предшколска установа „Наша радост“
 • - Фонд за грађевинско земљиште, путеве и комуналну потрошњу
 • Општина Кула
 • - Предшколска установа „Бамби“
 • - Завод за изградњу
 • Општина Лајковац
 • - Предшколска установа „Лептирић“
 • - Јавно предузеће Дирекција за уређење и изградњу
 • Општина Мало Црниће
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „14. октобар“
 • Општина Мерошина
 • - Предшколска установа „Полатарац“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изгардњу
 • Општина Нова Црња
 • - Народна библиотека „Ђура Јакшић“
 • - Спортско културни туристички центар „Ђура Јакшић“
 • Општина Параћин
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „Бамби“
 • Општина Рача
 • - Фонд за локалне и некатегорисане путеве
 • - Фонд за грађевинско земљиште
 • - Фонд за водопривреду, уређење пољопривредног земљиштљ, шумарство и заштиту животне средине
 • Општина Рума
 • - Установа за предшколско васпитање и образовање „Полетарац“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • Општина Сјеница
 • - Јавно предузеће Дирекција за урбанизам, пројектовање и изградњу
 • - Предшколска установа „Маслачак“
 • Општина Стара Пазова
 • - Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „Полетарац“
 • Општина Шид
 • - Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“
 • - Јавно предузеће за стамбене услуге и грађевинско земљиште
 • Градска општина града Београда - Земун
 • Градска општина града Београда – Младеновац
 • Градска општина града Београда - Раковица
 • Градска општина града Београда - Стари Град
 • Градска општина града Ниша - Медијана
 • Градска општина града Ниша - Нишка Бања
 • Градска општина града Ниша – Пантелеј


Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања


 • Републички фонд за здравствено осигурање
 • Национална служба за запошљавање
 • Клинички центар Србије
 • Клинички центар Ниш
 • Здравствени центар Ужице
 • Клинички центар Крагујевац
 • Институт за онкологију и радиологију Србије
 • Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска бања“ Крушевац
 • Клиничко - болнички центар „Звездара“
 • Општа болница Пирот
 • Института за јавно здравље Ниш (за Нишавски и Топлички управни округ)
 • Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" и
 • Завод за јавно здравље Сомбор


Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешћа у капиталу или у управљању корисник јавних средстава


 • Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о., Београд
 • Јавно комунално предузеће „Београд-пут“, Београд
 • Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд
 • Јавно комунално предузеће „Горица“, Ниш
 • Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац
 • Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“, Лесковац
 • Јавно предузеће за пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода и одвођење атмосферских вода „Водовод“, Врање
 • Јавно енергетско предузеће „Топлана“, Краљево
 • Јавно комунално предузеће „Водовод“, Ужице
 • Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин
 • Јавно комунално предузеће „Лисје“, Нови Сад
 • Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ , Зрењанин
 • Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Шабац“, Шабац
 • Јавно комунално предузеће „Информатика“ за послове из области телекомуникација информатике и наплате комунално-стамбених производа и услуга, Нови Сад
 • Јавно комунално предузеће „Суботицагас“, Суботица
 • Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми, Рума
 • Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ Београд
 • Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о., Обреновац
 • „БАС“ - Београдска аутобуска станица а.д., Београд
 • Акционарско друштво Аеродром „Никола Тесла“, Београд
 • Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби „Новосадски сајам“, Нови Сад


Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава


 • Народна банка Србије у делу који се односи на коришћење јавних средстава и на пословање са државним буџетом
 • Јавни дуг Републике Србије за 2013. годину
 • Државна лутрија Србије д.о.о., Београд
 • Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, Београд

Фазе ревизија
Линк