Државна ревизорска институција

Одржана радионица “Ревизија финaнсијских извештаја политичких субјеката”

12. фебруар 2018. година
Одржана радионица “Ревизија финaнсијских извештаја политичких субјеката”

Делегација Државне ревизорске институције, коју су чинили председник и генерални државни ревизор, Радослав Сретеновић, члан Савета, Наталија Ћатовић и овлашћени државни ревизори, Жарко Ризнић, Зоран Богосављевић и Снежана Јашић, присуствовала је радионици на тему ревизије финансијских извештаја политичких субјеката, одржаној у Подгорици 8. и 9. фебруара 2018. године.


Радионици, чији је домаћин била Државна ревизорска институција Црне Горе, присуствовали су и председници врховних ревизорских институција Црне Горе, Хрватске и Словеније.


Циљ радионице била је размена искустава из области ревизије финансијских извештаја и правилности пословања политичких странака, са посебним освртом на законодавни оквир, методологију спровођења ревизије и изазове са којима се врховне ревизорске институције суочавају приликом спровођења оваквих врста ревизије. Истакнут је значај сарадње остварене између ВРИ Црне Горе са ВРИ Хрватске и Србије кроз редовно организовање радионица и састанака на ову тему.


Члан Савета Државне ревизорске институције, Наталија Ћатовић, представила је учесницима радионице рад Институције кроз спровођење ревизија политичких партија. “Државна ревизорска институција је 2015. године први пут започела ревизију финансијских извештаја и правилности пословања код три политичке партије. Закључно са 2017. годином извршена је ревизија код 11 политичких партија. На основу до сада спроведених ревизија политичких странака, Институција је дала једно позитивно мишљење и десет мишљења са резевом на финансијске извештаје и правилност пословања. По овим извештајима дато је укупно 70 препорука субјектима ревизије”, рекла је Наталија Ћатовић.


Током два дана, на радионици су своје презентације и искуства у спровођењу ревизија политичких субјеката представили представници ВРИ Црне Горе, Хрватске, Словеније и Србије. Учесници радионице су сагледали изазове са којима се ВРИ суочавају у поступку спровођења ревизије политичких партија и дали препоруке које би се могле примењивати у даљем раду.


У оквиру дводневне радионице, организован је и посебан састанак председника ВРИ учесница догађаја, током ког је председник Институције и генерални државни ревизор, Радослав Сретеновић, имао прилику да са колегама из региона размени мишљења и искуства у вези са овом темом, као и о другим питањима значајним за рад врховних ревизорских институција.