Државна ревизорска институција

Одржано предавање „Досадашња искуства ДРИ у поступку спровођења ревизије финансијских извештаја јединица локалне самоуправе“

06. септембар 2018. година
Одржано предавање „Досадашња искуства ДРИ у поступку спровођења ревизије финансијских извештаја јединица локалне самоуправе“

Представници Државне ревизорске институције (ДРИ), на челу са председником др Душком Пејовићем, одржали су у Пожаревцу предавање у вези са досадашњим искуствима ДРИ у поступку спровођења ревизије финансијских извештаја јединица локалне самоуправе за 180 учесника из 26 градова и општина.

Градоначелницима и председницима општина, начелницима градских, односно општинских управа, начелницима за финансије и буџет, интерним ревизорима и шефовима рачуноводства, као и директорима јавних комуналних предузећа представљена су досадашња искуства ДРИ у поступку спровођења ревизије јединица локалних самоуправа. Током предавања, представници ДРИ су указали на најчешће проблеме са којима се сусрећу у спровођењу ревизија. Такође, учесници су имали прилику да размене мишљења и искуства у раду, и дискутују о недоумицама у вези са применом закона и прописа са којима се сусрећу запослени у финансијским службама локалних самоуправа.

Поред председника ДРИ и генералног државног ревизора др Душка Пејовића, на предавању су учествовали и врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти Стојанка Миловановић и овлашћени државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти Данимир Вулиновић.

Предавање је одржано у оквиру пројекта „Унапређење ревизије општина ради одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ), а заједнички спроводе Програм за развој Уједињених нација у Србији (УНДП) И Државна ревизорска институција.