Државна ревизорска институција

Одржана радионица „Међународни стандарди врховних ревизорских институција (ИССАИ) за уверавање у квалитет и контролу квалитета”

16. октобар 2017. година
Одржана радионица „Међународни стандарди врховних ревизорских институција (ИССАИ) за уверавање у квалитет и контролу квалитета”

У оквиру Твининг лајт пројекта под називом „Контрола квалитета ревизија у Државној ревизорској институцији”, који ВРИ Летонске Републике спроводи у корист Државне ревизорске институције Републике Србије, у периоду од 10. до 13. октобра организована је радионица под називом „Међународни стандарди врховних ревизорских институција (ИССАИ) за уверавање у квалитет и контролу квалитета”.


Током четири дана, запослени у Државној ревизорској институцији имали су прилику да од експерата ВРИ Летонске Републике науче више о уверавању у квалитет, контроли квалитета у различитим врстама ревизије, улози ИССАИ у раду ВРИ, стандардима за уверавање у квалитет и контроли квалитета у поступку ревизије финансијских извештаја, ревизије правилности пословања и ревизији сврсисходности пословања.


Ово је једна од првихактивностиу оквиру првог месеца рализације пројекта. У наредних осам месеци, стручњаци ВРИ Летоније, такође ће пружати експертску подршку запосленима у ДРИ, кроз додатне планиране активности.


Циљ пројекта је да се повећа ефективно и ефикасно управљање и коришћење јавних средстава у Републици Србији кроз јачање ревизијских капацитета Државне ревизорске институције Републике Србије. Кроз пројекат ће бити пружена подршка ДРИ у увођењу контроле квалитета ревизија у складу са међународним стандардима ревизије и међународном ревизијском праксом. Пројекат ће резултирати тиме што ће ДРИ увести одговарајући систем контроле квалитета ревизије усклађен са европским и међународним стандардима ревизије, као и тиме што ће ДРИ стандардизовати своју ревизијску праксу у складу да добром праксом.