Државна ревизорска институција

Одржана радионица „Методологија ревизије информационих технологија“

14. децембар 2017. година
Одржана радионица „Методологија ревизије информационих технологија“

У Београду је 12. и 13. децембра 2017. године, у организацији Државне ревизорске институције Србије одржана радионица „Методологија ревизије информационих технологија“.

Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор је, отварајући радионицу, истакао да је Стратешким планом ДРИ предвиђено усвајање методологије за ревизију ИТ у 2019. години и да је тим поводом организована радионица,како би се на бази искуства других врховних ревизорских институција и уз поштовање методологије ДРИ наставило са применом нових ИТ технологија и система, са жељом повећања ефикасности рада, што је стална обавеза ДРИ према грађанима тј. пореским обвезницима Републике Србије.

Ревизори за ИТ из Врховних ревизорских институција Румуније, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, заједно са државним ревизорима за ИТ подршку и колегама из ДРИ приказали су методолошки приступ и разменили искуства у области ревизија информационих технологија.

Радионица је одржана уз подршку Програма за развој Уједињених нација (УНДП) у оквиру пројекта „Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама“, који финансира Влада Краљевине Шведске (SIDA) и пројекта „Унапређење ревизије општина ради одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC).