Државна ревизорска институција

Успешно спроведена обука за ревизију сврсисходности у Државној ревизорској институцији

31. август 2018. година
Успешно спроведена обука за ревизију сврсисходности у Државној ревизорској институцији

Председник Државне ревизорске институције др Душко Пејовић и директорка УСАИД пројекта „Иницијатива за одговорну власт“, Џеклин Вилијамс Бриџерс, уручили су сертификате о успешно завршеној основној обуци за ревизију сврсисходности запосленима у Државној ревизорској институцији који су учествовали у двонедељној обуци посвећеној овој теми.

Обуку коју је одржао Стивен Колдвел, амерички консултант са дугогодишњим искуством у Канцеларији за одговорну власт Сједињених Америчких Држава похађали су запослени Државне ревизорске институције из Београда, Новог Сада и Ниша.

Неке од тема овог предавања односиле су се на успостављање обима и конципирање ревизије сврсисходности пословања, доказе и методологију за њихово прикупљање, контролу квалитета, као и креирање порука и писање извештаја.

Обука о ревизији сврсисходности је одржана у складу са циљем 2.3. Стратешког плана Државне ревизорске институције за период 2016-2020. године усмереним на даље развијање ревизије сврсисходности у Институцији.

Обраћајући се поводом доделе сертификата, председник Пејовић је истакао да ће „ова обука допринети повећању броја тимова за ревизију сврсисходности на 12, што представља знатно повећање броја тимова који ће се бавити овом врстом ревизије. Тиме се значајно повећава капацитет за сагледавање системских проблема кроз ревизије сврсисходности, чиме ће Државна ревизорска институција, уважавајући интерес свих заинтересованих страна, допринети ефикаснијем и ефективнијем фукционисању јавне управе.

Институција је опредељена да континуирано саопштава резултате свог рада Народној скупштини и скупштинским одборима, извршној власти и субјектима ревизије, медијима, јавности и посебним интересним групама, попут организација цивилног друштва, развојних партнера, академских кругова и струковних удружења. Имајући то опредељење у виду, а у настојању да повећа утицај својих извештаја о ревизији, Институција ће повећати број ревизија сврсисходности које спроводи на годишњем нивоу, како би доприносила корисним променама, увођењу нових закона, већем степену одговорности, спровођењу закона и прописа и праћењу ефективности њиховог спровођења“, напоменуо је др Пејовић.

Обука је организована у оквиру УСАИД пројекта „Иницијатива за одговорну власт“. Општи циљ пројекта је да ојача капацитете и повезаност кључних заинтересованих страна у Републици Србији за повећање одговорности власти на националном и локалном нивоу. Главни корисници овог пројекта, који ће трајати од фебруара 2018. до фебруара 2022. године,су Државна ревизорска институција, Агенција за борбу против корупције, локалне власти и организације цивилног друштва.