Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција и Европска комисија одржале састанак о праћењу напретка екстерне ревизије у оквиру Преговарачког поглавља 32

24. октобар 2019. година
Државна ревизорска институција и Европска комисија одржале састанак о праћењу напретка екстерне ревизије у оквиру Преговарачког поглавља 32

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић разговарао је данас са представницима Европске комисије о напретку оствареном у Преговарачком поглављу 32 – Финансијска контрола, у делу екстерне ревизије.

Састанку су присуствовали Рејмонд Хил и Александар Веран из Генералног директората за буџет, Елвира Марија Ангуло Родригес из Генералног директората за суседску политику и преговоре о проширењу, Владан Петровић из Делегације Европске уније у Републици Србији, као и представница Министарства финансија Мила Алексић. Поред др Пејовића, састанку су испред Државне ревизорске институцијеприсуствовали и врховни државни ревизор у Сектору за методологију и развој Ивица Гавриловић, секретар Државне ревизорске институције Милена Милинковић, начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу Ива Василић Миљић и виши саветник за европске интеграције Томислав Јовановић.

Др Пејовић је на састанку говорио о значају очувања функционалне, институционалне и финансијске независности Државне ревизорске институције, спровођењу Програма ревизије за 2019. годину, односно о препорукама датим у извештајима о ревизијама и стопи њиховог спровођења, затим о реализацији Стратешког плана Државне ревизорске институције за период 2019-2023. године, као и о сарадњи Институције и Народне скупштине Републике Србије, односно Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, и разматрању извештаја Институције од стране Одбора и Народне скуптшине.

Преговарачко поглавље 32 – Финансијска контрола, које је Република Србија прва отворила у процесу приступања Европској унији 14. децембра 2015. године, обухвата четири главне области: интерна финансијска контрола у јавном сектору (ИФКЈ), екстерна ревизија, заштита финансијских интереса ЕУ и заштита евра од фалсификовања.

Мерило за затварање Поглавља 32 за потпоглавље „Екстерна ревизија“ гласи: Државна ревизорска институција примењује стандарде Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ), укључујући обезбеђивање финансијске, функционалне и институционалне независности, спровођење финансијских ревизија иревизија сврсисходности, као и поседовање довољно административних капацитета“.

Чланови Преговараче групе, осим Државне ревизорске институције, су представници Министарства финансија, Народне банке Србије, Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, Републичког секретаријата за законодавство, Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније и Министарства за европске интеграције.