Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција уручила политичким странкама предлоге извештаја о ревизији

13. новембар 2015. година
Државна ревизорска институција уручила политичким странкама предлоге извештаја о ревизији

Државна ревизорска институција уручила је данас Српској напредној странци, Социјалистичкој партији Србије и Демократској странци предлоге извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину.

Странке имају право да уложе приговор на предлог извештаја о ревизији у року од 15 дана. О приговорима ће одлучивати Савет Државне ревизорске институције.

Након приговора Социјалистичке партије Србије и Демократске странке на нацрт извештаја о ревизији, Институција је одржала рашчишћавајуће састанке са представницима ове две политичке странке, рекао је Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор.

Након предлога, Институција ће крајем новембра странкама уручити коначне извештаје о ревизији.

Државна ревизорска институција неће саопштавати налазе из извештаја, јер су и нацрт и предлог извештаја поверљиви.

На основу Програма ревизије за 2015. годину, Државна ревизорска институција започела је почетком јуна спровођење ревизије ове три политичке странке.