Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција започела нове ревизије

22. фебруар 2017. година
Државна ревизорска институција започела нове ревизије

У складу са Програмом ревизије за 2017. годину, Државна ревизорска институција је започела ревизије код 59 субјеката ревизије. Институција ће спроводити ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2016. годину код следећих субјеката ревизије.

Државна ревизорска институција у складу са Програмом ревизије за 2016. годину, спроводи и ревизију сврсисходности пословања под називом “Ефикасност и економичност примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда“.