Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција објавила нове извештаје о ревизији

07. октобар 2015. година
Државна ревизорска институција објавила нове извештаје о ревизији

Државна ревизорска институција је завршила Извештај о ревизији завршног рачуна и правилности пословања Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 2014. годину, извештаје о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања градских општина Града Београда – Вождовца и Савског венца за 2014. годину, као и Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Алексинац за 2014. годину.


Извештаји о ревизији су објављени на сајту Институције.