Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција учествовала на конференцији у Братислави

25. јун 2018. година
Државна ревизорска институција учествовала на конференцији у Братислави

Делегација Државне ревизорске институције учествовала је од 20. до 22. јуна на конференцији која је под називом „Мотивисање и оснаживање врховних ревизорских институција (ВРИ) за спровођење колегијалног прегледа“ одржана у Братислави.

Вредности и користи од колегијалног прегледа и изградња кредибилитета врховних ревизорских институција кроз колегијалне прегледе само су неке од тема које су разматране на овом скупу.

Током конференције представљена су искуства ВРИ на пољу примене различитих алата за спровођење колегијалног прегледа које је развила ИНТОСАИ (Међународна организација врховних ревизорских институција).

Колегијални преглед представља екстерну и независну оцену рада ВРИ, коју спроводе стручњаци једне или више других ВРИ. ИНТОСАИ Смернице за колегијални преглед (ИССАИ 5600) су усвојене на 20. Конгресу ИНТОСАИ одржаном 2010. године у Јоханесбургу. ИНТОСАИ организацију чине четири главна комитета задужена за реализацију четири стратешка циља ИНТОСАИ и то за: професионалне стандарде, изградњу капацитета, размену знања и модел међународне организације. Поткомитет за колегијални преглед је успостављен под окриљем ИНТОСАИ Комитета за изградњу капацитета.

Конференцији је присуствовало око 90 представника ВРИ из различитих регионалних организација ИНТОСАИ, као што је ЕУРОСАИ, АРАБОСАИ, АСОСАИ, ПАСАИ, АФРОСАИ.

Конференцију је организовала ВРИ Словачке, која председава Поткомитетом за колегијални преглед од 2012. године.