Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција представила извештаје сектора о спроведеним ревизијама пред Одбором за финансије

19. јул 2018. година
Државна ревизорска институција представила извештаје сектора о спроведеним ревизијама пред Одбором за финансије

Слабости функционисања система интерне контроле, неуспостављање функције интерне ревизије, неправилности у вези са јавним набавкама, више исплаћене плате у односу на прописане, представљају неке од најчешћих неправилности утврђених код субјеката ревизије, рекао је др Душко Пејовић, генерални државни ревизор и председник Државне ревизорске институције.

Он је на 52. Седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, која је одржана у Суботици, нагласио да Град Суботица може да послужи као пример добре праксе за остале градове када је у питању отклањање неправилности.

Током спровођења ревизије Завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Суботице за 2015. годину, ревизори су утврдили да од 389 запослених, 386 није имало добро обрачунате плате. Због тога је 123, 5 милиона динара више исплаћено из буџета града, истакао је др Пејовић. Генерални државни ревизор је нагласио да су, након спроведене ревизије све исплате плата сведене у законски оквир.

Што се тиче ревизија које је ДРИ спровела током 2017. године, др Пејовић је истакао да је од укупно 2518 препорука које је Институција дала, извршено 1556 препорука, односно 61,8 одсто.У току је спровођење 577 препорука, ревизијама одазивних извештаја проверавамо 259 препорука, а за само 126 или пет одсто препорука можемо рећи да нису извршене.Очекујемо да буде реализовано више од 70 одсто препорука, рекао је др Пејовић.

Као најзначајније ефекте на основу препорука Институције, генерални државни ревизор издвојио је измене и допуне закона и правилника, попут измена или допуна појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о јавној својини.

Др Пејовић је нагласио да ће Институција и даље, поштујући начело независности, Народној скупштини и свим заинтересованим странама, достављати истините, објективне и поуздане извештаје.

У току седнице, Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције одржао је своју Трећу седницу, на којој су размотрени секторски извештаји ДРИ за претходну годину, а које су представили врховни државни ревизори. Након расправе чланови Пододбора поднели су Одбору Извештај о разматрању извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције о разматрању секторских извештаја Државне ревизорске институције, са предлогом закључака. У наставку рада, чланови Одбора прихватили су Извештај Пододбора и усвојили закључке поводом разматрања секторских извештаја Државне ревизорске институције.

Др Александра Томић председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава нагласила је да је у складу са Програмом реформи управљања јавним финансијама 2016-2020. године одржавају седнице које се односе на рад Државне ревизорске институције на транспарентан начин и изван Београда.

Богдан Лабан, градоначелник Суботице рекао је да одржавање седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава у Суботици показује опредељеност носилаца јавних власти да свој рад учине транспарентним за све грађане. Град Суботица последње две године представља добар пример управљања јавним финансијама, закључио је Лабан.

Присуство представника Државне ревизорске институције на Седници ван седишта Одбора, у Суботици, подржао је пројекат који спроводе Државна ревизорска институција и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а који финансира Швајцарскa агенцијa за развој и сарадњу (СДЦ).