Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција председавала састанком председника Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за приступање Европској унији и Европског ревизорског суда

11. октобар 2017. година
Државна ревизорска институција председавала састанком председника Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за приступање Европској унији и Европског ревизорског суда

Председник Државне ревизорске институције, Радослав Сретеновић, и председник Европског ревизорског суда, Клаус-Хајнер Лене, отворили су данас састанакпредседника Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за приступање Европској унији и Европског ревизорског суда (у даљем тексту: Мрежа), одржан у Луксембургу у просторијама Европског ревизорског суда.Састанком је председавала Државна ревизорска институција.


Састанку[1]су присуствовали челници и официри за везу Мреже, коју чине ВРИ Турске, Македоније, Црне Горе, Србије, Албаније и Босне и Херцеговине, као и представници Европског ревизорског суда, СИГМА (заједничке иницијативе ОЕЦД и ЕУ) и Заједничке радне групе за ревизијске активности.


Током састанка учесници су разговарали о активностима спроведеним у складу са претходним плановима рада у периоду 2014-2017. године. На састанку су усвојена два важна документа: нови Pлан рада Мреже за период од 2018. године, као и ажурирани Оквир за сарадњу ВРИ чланица Мреже.


Посета је организована уз подршку пројекта “Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама” који спроводе Државна ревизорска институција и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а који је финансиран од стране Владе Шведске.

[1] Представници Националне канцеларије за ревизију Косова* се позивају да присуствују састанку у својству посматрача.

*Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом УН 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о косовској Декларацији о независности.