Државна ревизорска институција

Одржана конференција „Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођење јавних набавки“

27. јул 2017. година
Одржана конференција  „Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођење јавних набавки“

Представници Државне ревизорске институције учествовалису на конференцији под називом „Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођење јавних набавки“, одржаној у Аранђеловцу 25. и 26. јула и организованој од стране Сектора за интерну контролу и интерну ревизију Министарства финансија.

На дводневној конференцији учешће су узели врховни државни ревизори Државне ревизорске институције др Душко Пејовић, Светлана Тома Анокић, Радулка Урошевић, државни ревизор за ИТ подршку ревизији Драган Стојановић, као и шеф Канцеларије председника ДРИ, Ива Василић.

Конференцију је отворио министар финансија др Душан Вујовић, а након тога учесницима се обратила Карла Херши, стална представница Уједињених нација у Србији. Конференцији су присутвовали и представници Делегације Европске уније, Швајцарске канцеларије за сарадњу (СДЦ), Министарства финансија, Управе за јавне набавке и преко четрдесет руководиоца из јединица локалне самоуправе.

У оквиру прве панел дискусије „Унапређење одговорности и транспарентности у управљању јавним средствима”, присутнима се обратила Ива Василић, шеф Канцеларије председника ДРИ. Она је истаклатипичне налазе ревизије утврђене у спровођењу јавних набавки на локалном нивоу, као и у систему интерне контроле, а осврнула се и на учешће ДРИ у преговарачким поглављима 5 и 32, као и у Програму реформе управљања јавним финансијама.

На панел дискусији учествовали су и Лариса Здравковић, в.д. помоћника министра финансија, Владан Петровић, руководилац програма Делегације ЕУ, Милош Јовић, представник Управе за јавне набавке, Радојко Обрадовић, консултант УНДП и Петар Василев, СДЦ.

Учeсници пaнeлa сaглaсили су сe дa je неопходно развити унутрашње капацитете за оцену ризика који могу да утичу на реализацију циљева инсититуције, и сагласно оцени, дефинисати и уградити контролне активности у све пословне процесе како би се на минимум свеле неправилности и обезбедио интегритет пословних процеса. Повећање одговорности за ефикасну и ефективну, односно сврсисходну употребу јавних средстава представља један од основних циљева интерне финансијске контроле у јавном сектору. Заједнички рад и сарадња Министарства финансија, Државне ревизорске институције, донаторске заједнице и развојних партнера је усмерен на остварење тог циља кроз јачање управљачке одговорности руководилаца код корисника јавних средстава за закониту и сврсисходну употрeбу јавних средстава.

Др Душко Пејовић, врховни државни ревизор Сектора за ревизију буџета локалних власти присутнима је представио методологију екстерне ревизије локалних самоуправа и начин на који се у оквиру овог сектора спроводи ревизија буџета локалних власти, као и најважније налазе и препоруке дате субјектима ревизије.

Светлана Тома Анокић, врховни државни ревизор Сектора за ревизију сврсисходности пословања говорила је о ревизијама које спроводи сектор којим руководи, појму и значају ревизије сврсисходности, као и самој намени и методогоји која се примењујеу поступку ревизија које обавља ДРИ.

Другог дана конференције, државни ревизор за ИТ подршку ревизији,Драган Стојановић учеснике је упознао са појмом ревизије информационих система, начину спровођења исте, и значају употребе информационих система у поступку спровођења ревизије.

На конференцији је указано да не постоје универзални примери добре праксе у смислу организације и функционисања система интерне контроле и интерне ревизије у јавном сектору, јер су дубоко условљени и детерминисани околностима које карактеришу локално окружење, а кључни елемент је управљачка одговорност.

Један од закључака дводневне конференције, како би се суштински разумели и доследно применили принципи интерне контроле и интерне ревизије у пракси,јесте да је неопходно холистички приступити свим аспектима оперативног рада корисника јавних средстава и развити унутрашње капацитете за процену ризика који могу да утичу на реализацију циљева инсититуције. Такође, неопходно је дефинисати и уградити контролне активности кроз све пословне процесе како би се спречио настанак неправилности и како би се обезбедио интегритет пословних процеса.

Извештаји о обављеним финансијским ревизијама у локалним самоуправама, као и извештаји о обављеним ревизијама сврсисходности, дају драгоцене и незамењиве смернице за даље унапређење функционалности, законитости и сврсисходности пословања корисника јавних средстава.

Закључци и препоруке из извештаја о обављеним ревизијама сврсисходности представљају драгоцени подстицај не само за отклањање указаних недостатака,већ и за примену поступака за одабир економски најповољније понуде у јавним набавкама, унапређење планирања и извршења буџета,а можда најважније од свега, унапређење рада и система државне управе у целини. Стога је од суштинског значаја даље унапређење сарадње Министарства финансија, Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Републичког секретаријата за јавне политике и других органа извршне власти са Државном ревизорском институцијом како би се максимално искористиле препоруке из ревизорских извештаја за отклањање слабости у систему јавне управе и унапређење функционалости истог.