Државна ревизорска институција

Одржане презентације о Оквиру за мерење учинка ВРИ и Улози ВРИ у праћењу реализације циљева одрживог развоја

18. август 2017. година
Одржане презентације о Оквиру за мерење учинка ВРИ и Улози ВРИ у праћењу реализације циљева одрживог развоја

Директор Развојне иницијативе ИНТОСАИ (ИДИ), Еинар Горисен, одржао је данас презентације о Оквиру за мерење учинка ВРИ и Улози ВРИ у праћењу спровођења циљева одрживог развоја, за представнике Државне ревизорске институције и њене партнере. Првом делу презентација присуствовали су чланови Савета и врховни државни ревизори, а у другом делу представницима ДРИ придружили су се и Славица Ђукић Дејановић, министар без портфеља задужен за демографију и популациону политику и шеф Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација (УН) о одрживом развоју до 2030. године, са сарадницима, као и представници Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (СИДА).


Отварајући скуп, Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор, изразио је задовољство што представници ДРИ имају прилике да се упознају са темама актуелним на глобалном нивоу када је реч о ВРИ и да их разматрају директно са ИДИ, чија је мисија да на одржив начин пружа подршку ВРИ земаља у развоју да унапређују свој учинак, независност и професионализам. Када је реч о Оквиру за мерење учинка ВРИ, ДРИ је користила нацрт овог документа при изради Стратешког плана за период 2016-2020, а четворо запослених Институције је успешно похађало обуку за фацилитаторе за спровођење овог Оквира.


Након увода о Оквиру и његовим користима за ВРИ, Горисен је говорио како се Оквир користи у пракси и о подршци коју ИДИ може да понуди тимовима за оцењивање који користе Оквир за мерење учинка ВРИ. Истакнут је значај овог алата, јер је свеобухватан, заснива се на доказима, утврђује вредности и користи ВРИ за грађане и мери учинак доследно током дужег временског периода.


На почетку радне сесије о циљевима одрживог развоја, Славица Ђукић Дејановић, шеф Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године, напоменула је да ће, у сарадњи са тимом УН у Србији, Међуресорна радна група радити на приоритизацији постављених 17 циљева и изради Националног програма за спровођење Агенде 2030. ''Да би смо искористили развојну шансу која нам се пружа, непходна нам је и подршка Државне ревизорске институције и Народне скупштине Републике Србије, које у овом процесу имају надзорну улогу,'' истакла је Ђукић Дејановић.


Горисен је појаснио да је ИНТОСАИ утврдила четири приступа помоћу којих ИНТОСАИ и ВРИ могу допринети спровођењу циљева одрживог развоја. То се може учинити ревизијом националних система за праћење спровођења циљева одрживог развоја, односно припремљености за спровођење циљева одрживог развоја на националном нивоу, ревизијом сврсисходности програма који доприносе остваривању циљева одрживог развоја, проценом и подршком спровођењу циља 16 (Мир, правда и јаке институције) и тиме што ће ВРИ настојати да буду модели транспарентности и поузданости.


Током дискусије учесници су разматрали конкретне начине и кораке у будућој сарадњи.


Презентација је одржана уз подршку пројекта “Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама” који спроводе ДРИ и УНДП, а који је финансиран од стране Владе Шведске.