Државна ревизорска институција

Одржана конференција ФИНИЗ 2017

04. децембар 2017. година
Одржана конференција ФИНИЗ 2017
Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, Радослав Сретеновић, учествовао је на четвртој Међународној научној конференцији ФИНИЗ, одржаној на Универзитету Сингидунум, 1. децембра 2017. године.

Тема овогодишње конференције, којом су председавали проф. др Зоран Петровић, проф. др Косана Вићентијевић и проф. др Лидија Барјактаровић, била је „Изазови савременог корпоративног управљања“ и окупила је еминентне стручњаке из области ревизије, рачуноводства, предузетништва, форензике и менаџмента.

У оквиру пленарне сесије, председник ДРИ и генерални државни ревизор, Радослав Сретеновић, учесницима је представио рад Државне ревизорске институције кроз спровођење ревизије јавних предузећа у Републици Србији.

„Државна ревизорска институција је, од оснивања Сектора за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава, 2010. године, спровела ревизију финансијских извештаја и правилности пословања код 131 субјекта ревизије ина основу ових ревизија субјектима је дато укупно 1940 препорука.“

„Захваљујући нашим препорукама, субјекти ревизије су у претходним годинама унапредили систем финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, реалније исказују и вреднују имовину у финансијским извештајима, и у складу са законском и професионалном регулативом одговорније се понашају у поступцима јавних набавки. Ово су само неки од ефеката ревизије јавних предузећа, који су директно допринели ефикаснијем и ефективнијем пословању, рационалнијем коришћењу и контроли употребе јавних средства“, рекао је Сретеновић.

У складу са програмом ревизије за 2017. годину Државна ревизорска институција тренутно приводи крају 38 ревизија финансијских извештаја и правилности пословања јавних предузећа и резултати ових ревизија очекују се до краја године.

На конференцији Финиз говорили су и проф. др Милован Станишић, председник Универзитета Сингидунум, Владан Ницовић, председник Скупштине заједнице економских школа Србије,глумац Зоран Ћосић, доц. др Жељко Радовановић, в.д. директора Управе за спречавање прања новца, проф. др Светлана Вујовић, ендокринолог у Клиничком центру Србије , Ивана Милић, консултант Удружења финансијских директора Србије, проф. др Немања Станишић, проф. др Зоран Петровић, проф. др Лидија Барјактаровић, и проф. др Косана Вићентијевић са Универзитета Сингидунум.