Државна ревизорска институција

Одржана конференција „Успостављање ефективних радних односа између парламената и врховних ревизорских институција“

09. новембар 2016. година
Одржана конференција „Успостављање ефективних радних односа између парламената и врховних ревизорских институција“

Делегација Државне ревизорске институције на челу са председником и генералним државним ревизором Радославом Сретеновићем, учестововала је на међународној конференцији „Успостављање ефективних радних односа између парламената и врховних ревизорских институција“, одржаној у Анкари 8. и 9. новембра 2016. године. Домаћин конференције био је Турски ревизорски суд, а организована је уз финансијску и логистичку подршку организације СИГМА, заједничке иницијативе ОЕЦД и ЕУ.


Циљ конференције био је презентовање Смерница за развој ефективне сарадње између парламената и врховних ревизорских институција - документа израђеног на основу истраживања спроведеног од стране Ревизорског суда Турске и организације СИГМА, а у ком су представљена искуства 33 земље чланице ЕУ, кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ, у овој области. Представљени су и конкретни примери добрих пракси у земљама чланицама ЕУ и Мреже о стварању и одржавању чврстих радних односа између ВРИ и парламената који омогуćавају парламентима да извршну власти држе одговорном и да помогну ВРИ да повећају утицај свог ревизијског рада.


У оквиру првог дана конференције презентоване су две теме и одржане две панел дискусије, а председник Државне ревизорске институције, Радослав Сретеновић, учествовао је у модерираној панел дискусији о ефективној комуникацији и односима са парламентом и релевантним парламентарним одборима. Други дан конференције био је посвећен презентацијама на тему праћења налаза и препорука врховних ревизорских институција и парламената.


Конференција се показала као изузетно корисна за представнике ВРИ Мреже, да кроз разговор и дисусије размене искуства о добрим праксама и изазовима са којима се сусрећу у раду, и покренула нове идеје и даље кораке који се могу предузети у унапређења односа између врховних ревизорских институцијаи парламента.


Конференција представља реализацију једне од приоритетних активности из Плана рада Мрежа врховних ревизорских институција земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ и Европског ревизорског суда (Мрежа). На регионалној конференцији на тему “Односа ВРИ и парламената”, одржаној у новембру 2013. године у Будви, Мрежа је донела одлуку да изради смернице, које би имале циљ да пруже помоћ у утврђивању могуćности за јачање обостраних корисних радних односа између ВРИ и парламената.