Државна ревизорска институција

Лесковац: Одржано предавање “Досадашња искуства Државне ревизорске институције у поступку спровођења ревизије финансијских извештаја и правилности пословања јединица локалне самоуправе”

07. новембар 2017. година
Лесковац: Одржано предавање “Досадашња искуства Државне ревизорске институције у поступку спровођења ревизије финансијских извештаја и правилности пословања јединица локалне самоуправе”

Врховни држани ревизор Сектора за ревизију буџета локалних власти, др Душко Пејовић и државни ревизор Стојанка Миловановић, одржали су данас у Лесковцу предавање на тему досадашњег искуства Државне ревизорске институције у поступку спровођења ревизије финансијских извештаја и правилности пословања јединица локалне самоуправе. Предавању је присуствовало 140 представника из 35 локалних самоуправа јужне Србије.

Циљ предавања је био упознавање са радом Државне ревизорске институције, досадашњим искуствима државне ревизије у поступцима ревизије финансијских извештаја и правилности пословања, као и са најчешћим проблемима који се јављају у поступку спровођења ревизије јединица локалних самоуправа. Током предавања, учесници су имали прилику да размене мишљења и искуства у раду, и дискутују о недоумицама у вези са применом закона и прописа са којима се финансијске службе локалних самоуправа сусрећу у раду.

Предавање је одржано у оквиру пројеката „Унапређење ревизије општина ради одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ), а заједнички спроводеПрограм за развој Уједињених нација у Србији (УНДП) и Државна ревизорска институција.