Државна ревизорска институција

Извештај о раду ДРИ за 2019. године разматран на пленарној седници Народне скупштине

28. децембар 2020. година
Извештај о раду ДРИ за 2019. године разматран на пленарној седници Народне скупштине

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ)и генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио је посланицима, на другој посебној седници Народне скупштине Републике Србије, у дванаестом сазиву, 26. децембра 2020. године Извештај о раду ДРИ за 2019. годину.

Образлажући годишњи извештај о раду ДРИ за 2019. годину др Пејовић је нагласио да је током прошле године састављен, субјектима ревизије уручен и на сајту ДРИ објављен 241 извештај о ревизији, као и 264 послеревизионих извештаја, што укупно чини 505 извештаја.

ДРИ је дала 140 ревизорских оцена или мишљења, од чега су 33 позитивна, 102 са резервом, четири негативне и једна уздржавајућа оцена, нагласио је др Пејовић и додао да је десет субјеката кршило обавезу доброг пословања, док је код једног субјекта било у питању теже кршење обавезе доброг пословања.

Он је навео да су код припремних радњи за састављање финансијских извештајакод субјеката ревизије утврђене грешке у укупном износу од 163, 2 милијарде динара.

Што се тиче финансијског управљања и контроле и интерне ревизије утврдили смо непостојање или непотпуно постојање интерних аката која регулишу интерне поступке и процедуре, неусаглашеност интерних аката са актима више правне снаге, непоуздану књиговодствену документације, истакао је др Пејовић.

Као главни и највећи проблем у јавном сектору, генерални државни ревизор је навео недовољно успостављен ефикасан интерни контролни систем, као и недовољно успостављену интерну ревизије.

Код 149 субјеката који имају обавезу успостављања функције интерне ревизије, утврђено је да је она успостављена код 64 субјекта, код 17 субјеката је делимично успостављена, а 68 субјеката је није уопште успоставило, рекао је др Пејовић.

Код прихода и примања државни ревизори утврдили су грешке у износу од 65,6 милијарди динара, док неправилности у приходима износе 29 милиона динара. Што се тиче расхода и издатака грешке износе 79,3 милијарди динара, док неправилности у расходима и издацима износе 3,94 милијарде динара.

Када је реч о јавним набавкама, др Пејовић је навео да је у ревизијама током 2019. године обухваћено 29,2 милијарде динара јавних набавкии да је утврђено 2,82 милијарде динара неправилности, односно 9,7 одсто.

Сваки десети динар у јавним набавкама код ревидираних субјеката има неки од пропуста мерен према процедури која је одређена Законом о јавним набавкама, нагласио је др Пејовић. Како је објаснио, највеће неправилности, у износу од 306 милиона динара, се односе на извршења расхода и издатака без спроведеног поступка јавне набавке, а да при том нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама.

Преузимање обавеза изнад одобрених апропријација износило је 238 милиона динара и ту је, углавном, реч о јединицама локалне самоуправе.

Државна ревизорска институција дала је субјектима ревизије током 2019. године1970 препорука. У препорукама првог приоритета реализовано је 89 одсто препорука.

Говорећи о пријавама др Пејовић је рекао да је ДРИ поднела 256 захтева за покретање прекршајног поступка, 12 пријава за привредни преступ и 33 кривичне пријаве, односно 301 пријаву против 384 одговорних лица. Додао је да је Институција поднела и 47 информација надлежним органима.

Председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава др Александра Томић рекла је да је тај Одбор имао добру сарадњу са ДРИ и да је Извештај о раду урадила на стандардизован начин.

Извештај о раду ДРИ за 2019. годину разматран је са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 23. новембра 2020. године.

Закључак Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава поводом разматрања Извештаја о раду ДРИ за 2019. годину усвојен је гласовима 180 чланова Парламента, док један присутан посланик није гласао.

На посебној седници Народне скупштине, осим Извештаја о раду ДРИ за 2019. годину, разматрани је и Редован годишњи извештај за 2019. годину који је поднео Заштитник грађана, Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значајаи Закона о заштити података о личности за 2019. годину који је поднео Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Редован годишњи извештај за 2019. годину који је поднео Повереник за заштиту равноправности.