Државна ревизорска институција

Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину размотрен на пленарној седници Народне скупштине

18. јун 2019. година
Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину размотрен на пленарној седници Народне скупштине

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио је посланицима, на посебној, 24. седници Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, Извештај о раду ДРИ за 2018. годину.


Др Пејовић је нагласио да је ДРИ утврдила грешке и неправилности у пословању корисника јавних средстава у износу од 217 милијарди динара. Образлажући Извештај о раду ДРИ за 2018. годину, генерални државни ревизор је рекао да се на неправилности у финансијском извештавању буџетских корисника односи укупно 195 милијарди динара. Остатак износа се односи на неправилности у обрачуну плата, јавним набавкама и преузимање обавеза мимо планираног износа без правног основа, без веродостојне документације и без конкурса и одговарајућих критеријума.

Др Пејовић је нагласио да не постоји у довољној мери интерна ревизија у јавном сектору.


“Код доношења одлуке о буџету утврдили смо грешке где је више опредељено средстава, на пример, код Министарства просвете за пет факултета, а мање по истој основи за три факултета, или да примања и приходи нису извршени у складу са упутством”, рекао је др Пејовић.


Он је навео да је код прихода и примања утврђено да је погрешно исказано 80 милијарди динара и истакао да је то највећа појединачна грешка утврђена у целом поступку ревизије.

Што се тиче направилности код прихода, оне износе 1,77 милијарди динара, а односе се на то да локалне администрације нису предузеле одговарајуће мере за наплату потраживања по основу пореза на имовину и других прихода, или да приходи нису уплаћивани преко прописаног уплатног рачуна, рекао је др Пејовић.


С друге стране, неправилности код расхода укупно износе 2,72 милијарде динара и односе се на случајеве исплата без правног основа, или без валидне документације.

“Јавне набавке се поново јављају као један од препознатљивих проблема у јавном сектору. Испитали смо 25,8 милијарди уговора у јавним набавкама, од чега смо утврдили 3,14 милијарди неправилности, или 12 одсто”, рекао је др Пејовић. Он је додао да се највеће неправилности односе на то да су закључени уговори и извршене исплате, а да нису спроведени поступци јавних набавки или да јавне набавке нису биле ни планиране.


Говорећи о јавном дугу, др Пејовић је потврдио да је Управа за јавни дуг правилно извршила своју активност и нагласио да се јавни дуг у БДП-у и даље смањује, али је и даље изнад 45 одсто као законског лимита.


Он је истакао да је ДРИ поднела 2.165 прекршајних пријава, као и 263 кривичних, од којих је 129 застарело.

Председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава др Александра Томић је нагласила да Одбор и ДРИ, између осталог, сарађују и у оквиру Програмa реформе управљања јавним финансијама. Мере 18 и 19 овог Програма се управо односе на екстерни надзор над трошењем јавних средстава, рекла је др Томић и додала да грађани Србије у своком тренутку треба да буду обавештени о томе како се троше јавна средства.


Ми смо одлазили у јединице локалне самоуправе које су на адекватан начин одговориле на препоруке државних ревизора и који су исправкама у функционисању финансијских извештаја направили уштеде у буџету, нагласила је др Томић. Она је подсетила да су Одбор за финансије и ДРИ одржали заједничку седницу најпре 2017. године у Новом Саду, а прошле године у Суботици и Лесковцу. У 2019. години одржали смо седницу у Крушевцу, а до краја године планирамо да се сасатнемо у Пироту и Зрењанину, најавила је др Томић.


Према њеним речима, неправилности које су државни ревизори утврдили код одређених буџетских корисника показују да се људи који се налазе на челу ових институција понашају крајње неодговорно. Она је додала и да правосудни органи не подржавају велики број судских поступака који су покренути на основу налаза из извештаја о ревизији.


Лица који воде јавна предузећа или јединице локалне самоуправе, који се понашају у складу са прописима и који су прихватили ДРИ као партнера у послу, данас немају проблем са јавним финансијама, док лица које то не занима имају велики проблем са законом, рекла је др Томић. Она је поручила да едукација представља један од начина унапређења рада буџетских корисника.


Извештај о раду ДРИ за 2018. годину разматран је са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 31. маја 2019. године.