Државна ревизорска институција

Пројекат ЕУ за јачање капацитета Државне ревизорске институцијеСаопштење - 3. децембар 2012. године

03. децембар 2012. година
Пројекат ЕУ за јачање капацитета Државне ревизорске институцијеСаопштење - 3. децембар 2012. године
Државна ревизорска институција обележила је данас почетак двогодишњег твининг пројекта „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ који Европска унија финансира са 1,4 милиона евра. Циљ пројекта, који ће Институција реализовати у сарадњи са Ревизорским судом Холандије, Канцеларијом генералног ревизора Велике Британије и Рачунским судом Словеније, је повећање одговорности и ефективно управљање јавним средствима, као и јачање Државне ревизорске институције. Отварајући свечаност у Народној скупштини Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције је нагласио да од твининг пројекта очекује да буде успешно средство за преношење знања. Пројекат ће нам помоћи да своје надлежности обављамо у складу са међународним и европским стндардима и најбољим праксама ревизије. Јачањем капацитета Државне ревизорске институције, ојачаћемо наше вештине, знања и начин рада, како би Институција била још успешнија, рекао је Сретеновић. Он је додао да је стратешко опредељење Институције да квалитет ревизије буде највиши приоритет.


Венсан Дежер, шеф Делегације Европске уније је истакао да је један од најзначајнијих резултата пројекта повећање видљивост свих активности Државне ревизорске институције, како би грађани ојачали поверење у рад ове кључне Институције. Он је додао да екстерна ревизија доноси друштву бројне користи, као што је повећање одговорности надлежних у вези са трошењем јавних средстава, транспарентност њиховог трошења, борба против корупције. Међутим, по његовим речима, да би Државна ревизорска институција допринела бољем функционисању државе, потребно је да буде финансијски независна, да има одговарајући простор и кадрове, као и да добија подршку од Парламента, Владе, других независних институција и грађана.
Лаурент Луи Стоквис, амбасадор Холандије у Републици Србији је нагласио да је за Ревизорски суд Холандије велика част да учествује у спровођењу пројекта, јер је Државна ревизорска институција стекла велики кредибилитет за кратко време. Сматрам да ће комбиновано искуство током реализације пројекта подићи ниво услуга и учинка Државне ревизорске институције, истакао је Стоквис. Он је подсетио да Ревизорски суд Холандије има традицију дугу скоро 200 година.
У уводном делу свечаности говорио је и Мајкл Девенпорт, амбасадор Велике Британије, која је млађи партнер у твинингу. Он је нагласио да је Државна ревизорска институцијa један од стубова демократије. По његовим речима, Велика Британија има нарочито значајно искуство у ревизији финансијских извештаја и да ће помоћи израду приручника и обуци кадрова.
Вођа пројекта Андре ван Омерен из Ревизорског суда Холандије је рекао да је његова Институција привилегована због избора, јер Државна ревизорска институција из године у годину знатно проширује обим ревизија, повећава број субјеката, даје све бројније и темељније препоруке. Државна ревизорска институција се веома брзо развила и за кратко време је постигла напредак који није до сада виђен. Ми ћемо је одвести још даље, поручио је ван Омерен.. Он је најавио нови концепт ревизије који ће Државна ревизорска институција развити уз подршку ревизорског суда Холандије, а то је ревизија сврсисходности.
Стални саветник за твининг, који ће за време спровођења пројекта боравити у Државној ревизорској институцији, је Брорд ван Вестинг.
Преносом знања, искуства и вештина стручњака из ВРИ држава чланица ЕУ, биће унапређени капацитети и квалитет ревизије Државне ревизорске институције. Пројекат ће обухватити обуку, односно развој финансијске ревизије и ревизије правилности пословања, као и увођење новог концепта – ревизије сврсисходности. Резултат двогодишње институције биће и два методолошка приручника – за финансијску ревизију и ревизију сврсисходности. Током имплементације пројекта користиће се најновији Међународни стандарди врховних ревизорских институција које је донела Међународна организација врховних ревизорских институција (INTOSAI), као и њеног огранка у Европи (EUROSAI).

Подршку Државној ревизорској институцији на данашњој свечаности дали су и Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Канцеларија за европске интеграције, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Заштитник грађана, Повереник за заштиту равноправности, Агенција за борбу против корупције, Управа за јавне набавке, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, UNDP, USAID, Мисија OEBS.
Није изабрана ниједна галерија или изабрана галерија не постоји.