Државна ревизорска институција

Искуства из ревизије пословања Републичког фонда за здравствено осигурање и здравствених установа

06. децембар 2018. година
Искуства из ревизије пословања Републичког фонда за здравствено осигурање и здравствених установа

Врховни државни ревизор у Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања Снежана Трњаковић говорила је данас о досадашњим искуствима из ревизије пословања Републичког фонда здравственог осигурања и здравствених установа, уз препоруке за едукацију и превентивно деловање, на саветовању које се одржава у Врњачкој Бањи под називом „Здравство у Србији – ка функционалнијем, ефикаснијем и рационалнијем систему.

Трњаковић је говорила и о угрожености пословања апотека из Плана мреже здравствених установа, затим расподели средстава од доприноса за обавезно здравствено осигурање по здравственим установама, као и пружању услуга здравствене заштите које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем. Теме њеног излагања односиле су се и на финансирање услуга у области јавног здравља на локалном нивоу, затим располагање сопственим приходима, као и исказивање прихода у заводима за трансфузију крви.

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић говорио је током јучерашњег уводног дела саветовања. Скупу присуствује и ревизорски тим Сектора за ревизију организација обавезног социјалног осигурања из регионалне јединице ДРИ у Крагујевцу на челу са државним ревизором Јеленом Тодосијевић.

На скупу, коме присуствује више од 500 запослених у здравству, разматрају се најважнија правна, економска и организациона питања здравственог система.

Организатор саветовања је Комора здравствених установа у Србији, а суорганизатор Други пројекат развоја здравства при Министарству здравља Републике Србије.