Државна ревизорска институција

Састанак са председником Ревизорског тела Ревизорског суда Румуније

31. јануар 2018. година
Састанак са председником Ревизорског тела Ревизорског суда Румуније

У просторијама Државне ревизорске институције, састали су се данас председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор Радослав Сретеновић и нови председник Ревизорског тела при РевизорскомсудуРумуније, Луцијан Дан Владеску.


Тема састанка била је размена искустава у ревизорскојпраксии упознавање двојице фунцкионера. Састанку су присуствовали и Љубинко Станојевић, директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније и шеф Канцеларије председника Ива Василић.Двојица председника разматрали су имогућности будуће заједничке сарадње.


Председник Ревизорског тела Ревизорског суда Румуније боравио је у Београду у оквиру припреме састанка Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Румунија-Србија 2014-2020.