Државна ревизорска институција

Екстерни надзор над јавним финансијама значајан стуб Програма реформе управљања јавним финансијама

18. март 2019. година
Екстерни надзор над јавним финансијама значајан стуб Програма реформе управљања јавним финансијама

Државна ревизорска институција ће наставити да унапређује поступак ревизије, управљање људским ресурсима и јачање утицаја ДРИ кроз унапређење системског праћења спровођења препорука и комуникацију, рекао је председник ДРИ и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.

Он је током трећег састанка Дијалога о политици управљања јавним финансијама, одржаном у Београду, нагласио да је 2018. била година реорганизације за ДРИ.

Усвојили смо нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ДРИ и нови Стратешки план за период 2019-2023. године.Сматрам да смо у 2018. години створили добру основу да дамо још већу корист Републици Србији. Циљ нам је да поузданим информацијама допринесемо добром управљању, транспарентности и одговорности у јавном сектору, поручио је др Пејовић.

Говорећи у панелу посвећеном „Екстерном надзору над јавним финансијама“, генерални државни ревизор је најавио да ће ДРИ повећавати обухват ревизије јавних средстава.


У току је реализација Програма ревизије ДРИ за 2019. годину. Наставићемо са спровођењем засебне ревизије правилности пословања са фокусом на области у којима су утврђени највећи ризици како бисмо обухватили области пословања са потенцијално највећим неправилностима. Такође, наставићемо са обучавањем нових ревизора сврсисходности пословања како бисмо обезбедили спровођење све већег броја ревизија сврсисходности пословања, нагласио је др Пејовић.

По његовим речима, у циљу пружања додатних вредности и користи грађанима, даљи развој капацитета запослених у ДРИ, а имајући у виду и Агенду 2030, биће усмерен на посебне теме ревизије, попут ревизија животне средине, ИТ ревизија, као и развој методологије за праћење националне припремљености за спровођење Циљева одрживог развоја.


У вези са управљањем људским ресурсима, ДРИ ће наставити са активностима на реализацији Стратегије управљања људским ресурсима. Ово је неопходно имајући у виду и нову организациону структуру ДРИ, поручио је др Пејовић.


Он је додао да ДРИ током ове године планира набавку прилагођеног софтвера за управљање ревизијама, а прву примену у 2020. години. Систем ће допринети и заокруживању система за праћење препорука.


У складу са SIGMA препорукама, јачање сарадње са Народном скупштином наставићемо кроз пружање стручне подршке за поступање након добијања извештаја ДРИ и кроз обезбеђивање постојања ефикасног система за праћење спровођења препорука, рекао је др Пејовић и додао да ће бити интензивирана сарадња и са другим одборима Народне скупштине, као и са Фокус групом Народне скупштине за развој механизама контроле процеса имплементације Циљева одрживог развоја, а у вези са темама обрађеним у ревизијама сврсисходности пословања.


Током трећег састанка Дијалога о политици управљања јавним финансијама, осим о „Екстерном надзору над јавним финансијама“, било је речи и о „Планирању и буџетирању јавних расхода“, „Ефикасном и ефективном извршењу буџета“, „Рачуноводству, праћењу и финансијском извештавању“, као и „Делотворној финансијској контроли“.

Поред представника Државне ревизорске институције, на састанку су учествовали највиши представници Одброра за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, као и представници Министарства финансија. О значају управљања јавним финансијама говорили су и амбасадор Европске уније у Србији Сем Фабрици и амбасадор СР Немачке Томас Шиб.