Државна ревизорска институција

Објављен Збирни извештај о паралелној ревизији сврсисходности коју су на тему јавних набавки спровеле ВРИ земаља Западног Балкана

05. фебруар 2018. година
Објављен Збирни извештај о паралелној ревизији сврсисходности коју су на тему јавних набавки спровеле ВРИ земаља Западног Балкана
Европски ревизорски суд (ЕРС) и Национална канцеларија за ревизију Шведске (ВРИ Шведске) успешно су подржали Други регионални пројекат паралелне ревизије сврсисходности спроведене на тему јавних набавки. Пројекат паралелне ревизије сврсисходности спроведен је у сарадњи Државне ревизорске институције Републике Србије и врховних ревизорских институција (ВРИ) Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Косова*[1]и Македоније.

Други регионални пројекат паралелне ревизије сврсисходности трајао је 18 месеци и највећи је пројекат ове врсте икада спроведен у региону. Циљ пројекта био је допринос побољшању приступа ревизији јавних набавки, као и јачање капацитета за ревизију сврсисходности. Свака од шест ВРИ представила је свој рад кроз појединачни извештај. На веб страници ЕРС објављен је збирни извештај целокупног пројекта, који представља кључна запажања и закључке појединачних извештаја које су израдиле учеснице пројекта.


„Велико ми задовољство што смо као једна од најмлађих врховних ревизорских институција у региону имали прилику да активно учествујемо у оваквој врсти пројекта и својим радом потврдили да можемо парирати у раду и резултатима врховних ревизорских институција које имају много веће искуство у раду од нас. Због тога сам посебно захвалан Сектору за ревизију сврсисходности пословања Институције, који је својим активним учешћем допринео успеху овог пројекта и угледу Институције. У 2017. години, Државна ревизорска институција прославила је прву деценију постојања и рада, и веома сам задовољан да смо управо годину јубилеја заокружили радом на овом важном пројекту“, рекао је Радослав Сретеновић, председник и генерални државни ревизор.


Током осамнаест месеци, ревизори Европске уније помагали су ревизорима из региона у спровођењу сличних врста ревизија из области јавних набавки. И док су методологија и приступ ревизије били предмет заједничких дискусија између тимова, ревизорски тимови из независних институција спроводили су истовремено ревизије сврсисходности, свака у оквиру својих надлежности, и коначан извештај о ревизији доставили релевантним заинтересованим странама у својој земљи.


“Активно учествујемо у европској ревизорској заједници и врло је охрабрујућа чињеница да је овако велики број врховних ревизорских институција, које су учествовале у пројекту, био спреман да подели своја искуства, размени знања и међусобно подржи развој капацитета ревизије сврсисходности. Овај пројекат допринео је повезаности ВРИ у региону, чиме је створена регионална мрежа која ће сигурно опстати“, рекао је Клаус-Хајнер Лене, председник ЕРС. Он је додао и да постигнути резултати показују да је размена искуства међу ревизорима корисна не само у теорији, већ и у пракси.


Збирни извештај показао је да постоје значајни недостаци у системима јавних набавки. Главни проблеми углавном настају у фазама планирања и праћења јавних набавки. Институције не процењују на прави начин своје потребе пре дефинисања предмета јавних набавки. Резултат тога јесте кашњење, ризик од преваре и опште потешкоће у приступу услугама које су потребне грађанима.

ЕРС верује да ће овај пројекат довести до већег степена разумевања проблема у предметној области, промовисати прекограничну сарадњу на путу ка ЕУ интеграцијама и подржати институције јавног сектора у њиховом будућем раду.


Збирни извештај на енглеском језику доступан је на веб страници ЕРС и можете га погледати ОВДЕ.


Превод Збирног извештаја можете погледати ОВДЕ.[1] *Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом Уједињених нација 1244/99 и мишљењем Међународног суда правде о косовској Декларацији о независности.