Државна ревизорска институција

Завршени извештаји о ревизији Града Лознице и Општине Мионица за 2012. годину

29. новембар 2013. година
Државна ревизорска институција завршила је извештаје о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Лознице и Општине Мионица за 2012. годину.

Услед непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Закона о платама у државним органима и јавним службама и Закона о раду, Државна ревизорска институција поднела је Прекршајном суду у Лозници три захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у Граду Лозници. Захтеви су поднети против:


  1. Видоја Петровића, градоначелника (одговорно лице у период 1.1.2012. до 31.12.2012. године)
  2. Вере Унковић, начелника Одељења за финансије и друштвене делатности Градске управе (одговорно лице у периоду од 1.1.2012. до 31.12.2012. године)
  3. Милојке Смиљанић, начелника Градске управе (одговорно лице у периоду 1.1.2012. до 31.12.2012. године).


Због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Закона о јавном дугу, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закона о удружењима, Закона о заштити животне средине и Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Државна ревизорска институција поднела је Прекршајном суду у Ваљеву, Одељењу у Мионици, пет захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у Општини Мионица. Захтеви су поднети против:


  1. Милана Гавриловића, председника Општине (одговорно лице у периоду од 31.5.2012. до 27.9.2012. године)
  2. Драгана Гавриловића, председника Општине (одговорно лице у периоду од 27.9.2012. до 31.12.2012. године)
  3. Драгана Радосављевића, начелника Општинске управе (одговорно лице у периоду 1.1.2012. до 4.6.2012. године)
  4. Горана Рангелова, начелника Општинске управе (одговорно лице у периоду од 20.6.2012. до 31.12.2012. године)
  5. Бранке Петровић, директора Предшколске установе дечији вртић „Невен“ (одговорно лице у периоду од 1.7.2012. до 31.12.2012. године).


Државна ревизорска институција поднела је Основном јавном тужилаштву у Ваљеву кривичне пријаве против одговорних лица у Општини Мионица, Милана Гавриловића, Драгана Гавриловића и Драгана Радосављевића, због сумње да су извршили кривично дело ненаменско коришћење буџетских средстава прописано чланом 362а Кривичног законика Републике Србије.