Државна ревизорска институција

Завршени извештаји о ревизији Општине Аранђеловац и Општине Топола

22. новембар 2013. година
Државна ревизорска институција доставила је Народној скупштини Републике Србије, скупштинама општина Аранђеловац и Топола и одговорним лицима у ревидираним општинама Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Аранђеловац за 2012. годину и Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Топола за 2012. годину.

Због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему и Закона о јавним набавкама, Државна ревизорска институција поднела је Прекршајном суду у Аранђеловцу четири захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у Општини Аранђеловац. Пријаве су поднете против:


  1. Владана Гајића, председника општине (пређашње одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 28.08.2012. године)
  2. Бојана Радовића, председника општине (одговорно лице у периоду од 28.08.2012. до 31.12.2012. године)
  3. Миодрага Фишековића, в.д. директора Установе културе Смотра „Мермер и звуци“ (одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године)
  4. Слободана Божића, директора Јавног предузећа за планирање и изградњу Општине Аранђеловац (одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године).


Такође, Државна ревизорска институција поднела је Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу кривичну пријаву против Слободана Божића, због сумње да је извршио кривично дело ненаменско коришћење буџетских средстава прописано чланом 362а Кривичног законика Републике Србије.

Због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему и Закона о јавним набавкама, Државна ревизорска институција поднела је Прекршајном суду у Аранђеловцу, Одељењу у Тополи, четири захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у Општини Топола. Пријаве су поднете против:


  1. Драгана Јовановића, председника општине (одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 31.05.2012. године
  2. Братислава Николића, директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу Општине Топола (одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године)
  3. Славице Зечевић, директора Предшколске установе „Софија Ристић“ у Тополи (пређашње одговорно лице у периоду 01.01.2012. до 09.11.2012. године)
  4. Снежане Јанковић, директора Предшколске установе „Софија Ристић“ у Тополи (одговорно лице у периоду 09.11.2012. до 31.12.2012. године).


Извештаји о ревизији објављени су на сајту Државне ревизорске институције (www.dri.rs)