Државна ревизорска институција

Састанак председника ДРИ др Душка Пејовића и председнице Владе Ане Брнабић

03. септембар 2018. година
Састанак председника ДРИ  др Душка Пејовића и председнице Владе Ане Брнабић

Иако врховне ревизорске институције (ВРИ) треба да буду физички, финансијски, политички и практично независне од извршне гране власти, инсистирање на независности не подразумева одсуство сарадње онда када постоје заједнички циљеви и када рад ВРИ може да има већи утицај. О овим и сличним питањима разговарали су данас председник Државне ревизорске институције др Душко Пејовић и председница Владе Републике Србије Ана Брнабић.

Др Пејовић и Брнабић су разговарали о пословном простору неопходном за рад Институције, а који обезбеђује Влада у складу са Законом о ДРИ. Тренутно, Институција у Београду послује на две локације што омета координацију свакодневних активности и беспотребно повећава трошкове. У разговору је истакнуто да се ово питање мора коначно решити на задовољавајући начин и трајно, како би Државна ревизорска институција и овим путем добила статус који заслужује и који прописује Лимска декларација о смерницама за начела ревизије. Декларација се сматра основним стандардом ревизије јавног сектора и представља један од докумената са којима Институција мора да се усклади на путу приступања Европској унији.

Поред унапређења услова за рад Институције, др Пејовић и Брнабић су размотрили информације о кључним ризицима финансијског управљања и управљања учинком са којима се сусрећу министарства и државни органи. Било је речи и о потенцијалу који ревизије сврсисходности имају када је реч о истицању кључних изазова са којима се суочава Влада, као и о учешћу Државне ревизорске институције у спровођењу мера из Програма реформе управљања јавним финансијама.

„Врховне ревизорске институције су од критичног значаја када је реч о подржавању кључних функција Владе потребних за развој и спровођење бољих политика и програма“, истакао је др Пејовић. Визија будуће сарадње, поред традиционалне надзорне улоге, огледа се и у сагледавању трендова и хоризонталних питања, као и у проверама припремљености за решавање изазова у будућности, а све у циљу унапређења живота грађана Републике Србије, сагласни су саговорници.